Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

5510-4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.10.2014 tarihli duyuru ile 5510-4/A kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin yapılandırma başvurularını e-sigorta kanalı üzerinden nasıl yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:
“Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a ilave edilen geçici 60’ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan SGK Kurum alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE aylık  değişim  oranları  üzerinden  güncellenerek  hesaplanması  suretiyle  peşin  veya  taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.
Kapsama giren borçlarını geçici 60’ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen işverenler en geç 31.12.2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine elden veya posta kanalıyla başvuracakları gibi başvurularını e-Sigorta kanalıyla da yapabileceklerdir.
Bu amaçla www.sgk.gov.tr adresinden “e-SGK” – “Diğer Uygulamalar” seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 60’ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak üzere ödeme planlarının bahse konu ekranda yer alan “Ödeme Planı Sorgula” seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün olacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir