Finans, Muhasebe, Vergi...

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi

Bilançonun Tahlile Hazırlanması, Tahlil Yöntemleri ve Eleştiriler

1. GİRİŞDünyanın  teknolojik, siyasal ve ekonomik yönden globalleşme sürecine girdiği bir ortamda, hızla gelişen ekonomik ve teknik koşullara uyum göstermeye çalışan işletmeler için mali tablolar tahlilinin önemi giderek artmıştır.Özellikle kredi…
Mali Tablolar Analizi

Kredi Analizi

Kredi, genelde bir fon sağlama işlemi olarak ele alınır. Bu işlemin tarafları fon talepeden ve fon sağlayan kuruluşlardır. Fon talep eden kuruluşlar, çalışma konuları,büyüklükleri ve türel yapıları çok değişik olan…
Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi

Mali Analiz, mali tablolar üzerinde yapılmaktadır. İşletmenin temel mali tablolarınbilanço ve gelir tablosudur. Dolayısıyla mali analiz konusu işlenirken bilanço ve gelirtablosunu bir kez daha incelemekte yarar olacaktır. 1- BilançoBilanço bir işletmenin…
Mali Tablolar Analizi

Mali Analiz Kavramı

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonununmuhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi birişletmenin iktisadi faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kişilere bufinansal bilgileri raporlamak gayesiyle…