Kategori: Vergi Mevzuat

11 Haziran

30091 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 268) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 480) 9 Haziran 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Daha fazla oku
08 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin 31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Daha fazla oku
05 Nisan
05 Nisan

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//malatya-iline-ait-plaka-harf-grubu-rehberi-listesi-guncellenmistir

Daha fazla oku
05 Nisan

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-genel-tebligi-sira-no1nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig

Daha fazla oku
05 Nisan

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//vergi-usul-kanunu-genel-tebliginde-sira-no-459-degisiklik-yapilmasina-dair-479-sira-nolu-teblig

Daha fazla oku
05 Nisan

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//2017-yili-birinci-gecici-vergi-doneminde-uygulanacak-yeniden-degerleme-oranina-iliskin-sirkuler

Daha fazla oku
05 Nisan

  Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan – 25 Nisan) 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2017 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz beyannamelerini 1 – 25 Nisan 2017 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıyla https://ebeyanname.gib.gov.tr  adresi üzerinden elektronik ortamda  verebilirler. Hesaplanan Kurumlar Vergisi, Nisan ayının sonuna kadar […]

Daha fazla oku