Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin 31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirküler’de, 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,11 (yüzde altı virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.