Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Belirtilen Kanun’a göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması dava şartı olacaktır. Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar ise iş mahkemesi hakimleri tarafından “usulden” reddedilecektir ve dava, ancak arabulucuda anlaşma sağlanamazsa açılabilecektir.

Kanun’a eklenen ek madde ile, işçilik alacaklarının zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu madde Kanun yürürlüğe girdikten sonra sona eren iş sözleşmelerini kapsamaktadır ve aşağıda belirtilen alacaklar için geçerlidir.

  • Yıllık ücretli izin,
  • Kıdem tazminatı,
  • Kötü niyet tazminatı,
  • İş sözleşmenin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat,
  • Eşit davranma eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

Kanun’un dava şartı olarak arabuluculuk ile ilgili 3’üncü maddesi ile 11’inci ve 12’inci maddeleri 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Diğer hükümler ise Kanun’un yayımı tarihinde (25.10.2017) yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir