Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

2014/103 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin SGK Bakımından Değerlendirilmesi

6552 sayılı Torba Kanun ‘(İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile 08.05.1985 tarih ve 3201 sayılı, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu Kanun’a yeni hükümler eklenmiştir.
study-abroad[1]3201 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esasları ile 08.06.2011 tarihli 2011/48 sayılı Genelge’de yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen hükümler 29.09.2014 tarihli 2014/27 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmış olup, söz konusu iş ve işlemler bu Genelge’deki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir