Finans, Muhasebe, Vergi...

SAP

SAP ERP Çözümü Nedir?

SAP ERP çözümü şirketlerin finans ve maliyet muhasebesi, üretim ve lojistik, insan kaynakları gibi temel operasyonel süreçlerini kurumsal verimliliği ve pazardaki rekabet üstünlüğünü arttırmaya yönelik olarak tam entegrasyon ile yöneten ve otomatize eden gelişmiş bir araçtır. SAP ERP içerisinde Finansal modüller (FI) kapsamında Defteri Kebir Muhasebesi, Satıcılar Muhasebesi, Müşteriler Muhasebesi, Nakit Yönetimi, Fon Yönetimi, Yatırım Yönetimi ve Duran Varlık Yönetimi süreçleri; Maliyet Muhasebesi modülleri (Controlling – CO) kapsamında Masraf Yeri Muhasebesi, Kâr Merkezi Muhasebesi, Kârlılık Analizi ve Ürün Maliyetlendirme süreçleri; Lojistik modüller kapsamında Malzeme Yönetimi (Satınalma ve Stok Yönetimi), Depo Yönetimi, Satış – Dağıtım, Üretim Planlama , Bakım – Onarım, Kalite Yönetimi ve Servis Yönetimi; İnsan Kaynakları modülleri kapsamında Başvuru Yönetimi, Personel İdaresi, Organizasyon Yönetimi, Zaman Yönetimi, Bordro, Eğitim Yönetimi, Personel Masraf Planlaması, Yönetici Masaüstü, Personel Gelişimi, Çalışan Self Servisi, Yönetici Self Servisi süreçleri gelişmiş entegre uygulamalar ve başarılı lokalizasyon çözümleriyle yönetilmektedir.

Getirdiği Faydaları Nedir?

Sağladığı esneklikle kurumsal ve sektörel süreç değişikliklerine kısa sürede adaptasyon sağlar.

Kullanım kolaylığı ile gerekli insan gücünü minimize ederek kurumsal karlılık ve verimliliğe katkıda bulunur.

Süreçler arası güçlü entegrasyonu ile hataları minimize eder, izlenebilirliği arttırır ve departmanlar arası etkileşimi güçlendirerek kurumsal bütünlük ve sinerji yaratır.

Tüm şirket fonksiyonlarını ve birbiriyle etkileşimlerini ortak bir pencereden görmeyi sağlar, karar alma ve kurumsal gelişme süreçlerini hızlandırır.

Yaygın kullanım alanının getirdiği sektörel deneyimleri ile farklı pazarlara hitap eden şirketlere hazır ve hızlı çözümler sunar.

There aren't any posts currently published in this category.