Finans, Muhasebe, Vergi...

İktisat

İktisat başlığı altındaki konular

İktisat

Lorenz Eğrisi – Phillips Eğrisi – Lafer Eğrisi

Lorenz Eğrisi, çoğunlukla gelir dağılımını açıklamakta kullanılan, her iki ekseninde de yüzde değer bulunan eğri. 1905 yılında Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımının ifade edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

İktisat

İktisat’ın Tanımı

İktisat, bir insan topluluğunda veya bir ülkedeki üretim, dağıtım ve servetlerin tüketim durumuyla ilgili olguların tümüdür. İktisat'ı tam olarak anlayabilmemiz için hangi sorulara cevap verebildiğine bakmamız gerekir: