Kategori: İktisat

31 Ekim

Lorenz Eğrisi, çoğunlukla gelir dağılımını açıklamakta kullanılan, her iki ekseninde de yüzde değer bulunan eğri. 1905 yılında Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımının ifade edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Daha fazla oku
30 Mart

İktisat, bir insan topluluğunda veya bir ülkedeki üretim, dağıtım ve servetlerin tüketim durumuyla ilgili olguların tümüdür. İktisat'ı tam olarak anlayabilmemiz için hangi sorulara cevap verebildiğine bakmamız gerekir:

Daha fazla oku