Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

İşveren Şirket’e ait olan fakat Fason şirket tarafından geçici olarak kullanılan üretim araçlarının amortisman ayrılması

üretim, amortismanÖncelikle bir aktifin şirketin envanterine girmesi için işletmede bulunma şartı aranmaz.

Envanter üzerinden amortisman ayrılması için kullanıma hazır hale gelmesi gerekmektedir. kullanılmaya hazır halde bulunma kavramı ise, alındığı şekliyle kullanılacak iktisadi kıymetlerde sözleşme şartlarının yerine getirilip, kıymetin teslim alınmasını veya gümrükten çekilip işletmeye dahil edilmesini, kullanılması için montajı gerekli kıymetlerin montajının tamamlanmasını, inşa veya imal edilen kıymetlerde ise inşa veya imal işleminin tamamlanarak inşaat veya imalat hesabından sabit kıymet hesabına alınmasını ifade eder.

Satın alma yoluyla iktisap edilecek üretim araçları, Türk mevzuatına göre düzenlenecek tevsik edici belgeye istinaden envantere alınması gerekmektedir.

Üretim araçları imalatçı firmaya geçici olarak teslim edilmiştir ve imalatçı firmaya herhangi bir fatura düzenlenmesi gerekmez.

Envantere alınan ancak işletmede fiilen kullanılmayan kalıpların, işletmede kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunacak amortisman oranı uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 6.4.1972 tarih ve K:1972/2292 sayılı Kararı da bu yöndedir:

“Satın alınan fakat yapılan kira sözleşmesi gereği, kiracının tasarrufuna bırakılan makine ve tesisat üzerinden amortisman ayrılabileceği çünkü makine ve tesisatın satın alma ile birlikte teslim alındığı, mülkiyeti intikal ederek aktife girdiği, envantere dahil olduğu ve kullanıma hazır halde bulunmaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir