author Image

İşveren Şirket'e ait olan fakat Fason şirket tarafından geçici olarak kullanılan üretim araçlarının amortisman ayrılması

Yorum Yap