Finans, Muhasebe, Vergi...

gümrük

Diğer Gündem

Tüm İhracat Konteynerlerinin Muayenesi Gerçekleştirilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca son dönemde yaşanan olağandışı olaylar nedeniyle, tüm ihraç ve yük taşıyan araç ve konteynerlerin kontrollerinin yapılmasının talimatlandırıldığı öğrenilmiştir.
Diğer Gündem

Kıymetli Kağıt İthalat İzni Tek Pencere Sistemi Kapsamında

08.08.2016 tarihinde 73421605-106.05 sayı ile yayımlanan 2016/50 sayılı Genelge ile kıymetli kağıt ithalat izni başvurusu konusunda güncelleme yapılmıştır.
Vergi Mevzuat

İşveren Şirket’e ait olan fakat Fason şirket tarafından geçici olarak kullanılan üretim araçlarının amortisman ayrılması

üretim, amortismanÖncelikle bir aktifin şirketin envanterine girmesi için işletmede bulunma şartı aranmaz. Envanter üzerinden amortisman ayrılması için kullanıma hazır hale gelmesi gerekmektedir. kullanılmaya hazır halde bulunma kavramı ise, alındığı şekliyle kullanılacak iktisadi kıymetlerde sözleşme şartlarının yerine getirilip, kıymetin teslim alınmasını veya gümrükten çekilip işletmeye dahil edilmesini, kullanılması için montajı gerekli kıymetlerin montajının tamamlanmasını, inşa veya imal edilen kıymetlerde ise inşa veya imal işleminin tamamlanarak inşaat veya imalat hesabından sabit kıymet hesabına alınmasını ifade eder.