Finans, Muhasebe, Vergi...

amortisman

Vergi Mevzuat

İşveren Şirket’e ait olan fakat Fason şirket tarafından geçici olarak kullanılan üretim araçlarının amortisman ayrılması

üretim, amortismanÖncelikle bir aktifin şirketin envanterine girmesi için işletmede bulunma şartı aranmaz. Envanter üzerinden amortisman ayrılması için kullanıma hazır hale gelmesi gerekmektedir. kullanılmaya hazır halde bulunma kavramı ise, alındığı şekliyle kullanılacak iktisadi kıymetlerde sözleşme şartlarının yerine getirilip, kıymetin teslim alınmasını veya gümrükten çekilip işletmeye dahil edilmesini, kullanılması için montajı gerekli kıymetlerin montajının tamamlanmasını, inşa veya imal edilen kıymetlerde ise inşa veya imal işleminin tamamlanarak inşaat veya imalat hesabından sabit kıymet hesabına alınmasını ifade eder.