Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Değişikliği

16 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 12. maddesinde, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a geçici bir madde eklenmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Af Kanunu olarak da bilinen 6736 Sayılı Kanun’a eklenecek söz konusu geçici madde çerçevesinde, Kanun’un yayımlandığı 19.08.2016 tarihi ile 31.10.2016 tarihi arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunmayan mükelleflerin, Kanun’un inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan alacaklarla ilgili 4. maddesinde yer alan hükümlerden yararlanmak üzere, geçici maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilecekler ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksitlerini aynı süre içerisinde ödeyebilecekler.

31.10.2016 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanun’un 4/1. maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal eden mükellefler de, ihlale konu olan tutarları yukarıda belirtilen süre içinde ödemeleri koşuluyla Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ancak bu kapsamdaki mükellefler, yapılandırma kapsamındaki borçlarını tek taksitte ödeyenler için fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarda uygulanan %50 indirimden faydalanamayacaklar.

6736 Sayılı Kanun’a geçici madde eklenmesini öngören Kanun, Cumhurbaşkanı’nın onayını müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir