Finans, Muhasebe, Vergi...

tarhiyat

Vergi Mevzuat

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Değişikliği

16 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 12. maddesinde, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a geçici bir madde eklenmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır.