Kaynak:
 http://www.gib.gov.tr//gelir-vergisi-kira-ucret-menkul-sermaye-iradi-ile-diger-kazanc-ve-iratlar-icin-ve-6736-yapilandirma