Finans, Muhasebe, Vergi...

vergi

Vergi Mevzuat

2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin 31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
Vergi Mevzuat

Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//gelir-vergisi-kira-ucret-menkul-sermaye-iradi-ile-diger-kazanc-ve-iratlar-icin-ve-6736-yapilandirma
Vergi Mevzuat

Malatya İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//malatya-iline-ait-plaka-harf-grubu-rehberi-listesi-guncellenmistir
Vergi Mevzuat

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-genel-tebligi-sira-no1nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig
Vergi Mevzuat

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//vergi-usul-kanunu-genel-tebliginde-sira-no-459-degisiklik-yapilmasina-dair-479-sira-nolu-teblig
Vergi Mevzuat

2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//2017-yili-birinci-gecici-vergi-doneminde-uygulanacak-yeniden-degerleme-oranina-iliskin-sirkuler
Vergi Mevzuat

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan – 25 Nisan)

  Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan) 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2017 tarihinde…
Vergi Mevzuat

Vergi İletişim Merkezi Müdürlüğünde (VİMER) Mükellef Temsilcisi Olarak Görevlendirilmek Üzere Gelir Uzmanları Arasından Personel Alınacaktır.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//vergi-iletisim-merkezi-mudurlugunde-vimer-mukellef-temsilcisi-olarak-gorevlendirilmek-uzere-gelir
Vergi Mevzuat

Damga V. Kanununun 1 Sayılı Tablosunda Bazı Kâğıtlara Ait Damga Vergisi Oranları ile Harçlar K.nun 4 Sayılı Tarifesinin “I-20/a” Fıkrasında Yer Alan Nispi Harcın Gayrimenkullerin Türleri İtibarıyla Yeniden Belirlenmesi Hk. Karar R. Gazete’de Yayımlandı.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//damga-v-kanununun-1-sayili-tablosunda-bazi-kagitlara-ait-damga-vergisi-oranlari-ile-harclar-knun-4
Vergi Mevzuat

Gelir Vergisi Beyannamenizi (kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlar için) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr//gelir-vergisi-beyannamenizi-kira-ucret-menkul-sermaye-iradi-veya-diger-kazanc-ve-iratlar-icin