Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ

6 Haziran 2010 tarihli ve 27603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğde (İthalat: 2010/23), Avrupa Birliği ile Türkiye arasında oluşturulan Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin karşılıklı askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi yayımlanmıştır.

Bu ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2009 tarihli ve 27449 2.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2010/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç 10/6/2010 tarihi mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara sahip olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğe ve tebliğ ekinde yer alan listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 Ekleri için tıklayınız.

 

6 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27603

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN

TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2010/23)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru Esasları

MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2009 tarihli ve 27449 2.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2010/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç 10/6/2010 tarihi mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir