author Image

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Değişmiştir

Yorum Yap