author Image

Gümrük idaresine ödenen royalti bedeline ilişkin KDV’nin vergi dairesince ödenecek KDV’den mahsup edilmesi

Yorum Yap