author Image

Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden kişilerin doldurması gereken formlar

Yorum Yap