Finans, Muhasebe, Vergi...
Diğer Gündem

KDV iade sistemi hız kazanıyor

http://images.habervitrini.com/haber_resim/fis_vergi_iadesi_hesap.jpgİade hakkı doğuran işlemlerde, belirlenen şartları yerine getiren mükelleflerin 'KDV iade talepleri' hızlandırılacak
Maliye Bakanlığının Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) esaslarını düzenleyen KDV Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, İade hakkı doğuran işlemlerde, belirlenen şartları yerine getiren mükelleflerin 'KDV iade talepleri' hızlandırılacak.

 
İade hakkı doğuran işlemlere ait KDV alacaklarının iadesinin 'genel esaslar' ve 'özel esaslar' olmak üzere iki ayrı usul çerçevesinde yerine getirildiği ifade edilen tebliğe göre, belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin KDV iade talepleri, HİS uygulaması çerçevesinde yapılacak. Tebliğ uyarınca, HİS uygulaması kapsamına girecek mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından HİS sertifikası verilecek. Bu sertifikayı alacak kişilerin taşıması gereken şartlar şöyle:

Başvuru tarihinden önceki son 5 tam yıl itibariyle vergi mükellefiyeti bulunacak.

Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş olduğu son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az; aktif toplamının 400 milyon YTL, maddi duran varlıkları toplamının 100 milyon YTL YTL, öz sermaye tutarının 200 milyon YTL, net satışlarının 500 milyon YTL olması gerekiyor. 

Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 750 ve daha fazla olacak. Başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde; mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olacak. 

Farklı vergilerin her birine ait beyanname verme ödevi birden fazla dönem için aksatılmamış olacak (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç). Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle hakkında olumsuz rapor düzenlenmemiş olacak (Raporun, son 5 yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili ve öngördüğü tarhiyatın tamamının nihai yargı kararıyla iptal edilmemiş olması gerekiyor.) 

Başvuru tarihi itibariyle; KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumu bulunmayacak, ödenmesi gereken vergi borcu olmayacak (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmayacak). 

Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşılanlara başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde HİS Sertifikası verilecek. 

HİS'e göre iade taleplerinin yerine getirilmesi

Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere, şu şekilde yerine getirilecek: 

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecek. 

İade talebi bir dilekçe ile yapılacak. Talep, beyanname ve dilekçenin verilmiş olması şartıyla, ilgili genel tebliğlerde iade için öngörülen belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacak. Bu mükelleflerin nakden iade talepleri, belgelerin tamamlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde yerine getirilecek, mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle hüküm ifade edecek. 

Tamamı ibraz edilen belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden vergi dairesince eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, bu hususlar belgelerin ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefe tebliğ edilecek. Mükelleflerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eksiklikleri tamamlamamaları halinde, durum ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bildirilecek. 

Hakkında olumsuz rapor olmaması şartıyla, mükellefle ilgili olumsuz tespit ortaya çıkması veya olumsuz rapor bulunanlardan mal ya da hizmet aldığının tespit edilmesi halinde de iade talebi yerine getirilmekle birlikte bu durum kendisine ve ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bildirilecek. Tebliğde, HİS sertifikasının hangi durumlarda iptal edileceği hususları da yer alıyor. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir