Finans, Muhasebe, Vergi...
Mali Tablolar Analizi

Mali Analiz Kavramı

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun
muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir
işletmenin iktisadi faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kişilere bu
finansal bilgileri raporlamak gayesiyle kullanılan bir süreç1 olarak tanımlayacak
olursak, tanımın ikinci bölümündeki “raporlama” fonksiyonu sadece özet bir bilgiden
ibaret değildir, bu bilgi analiz edilmiş ve yorumlanmış bir bilgidir diyebiliriz.
Muhasebenin taraflarını tekrar etmek gerekirse, bunlar işletme sahip ya da ortakları,
yöneticiler, çalışanlar, kredi kuruluşları, devlet, kamu ve potansiyel ortaklar gibi
ilgililerdir. Muhasebeye taraf olan bu ilgililer kendi menfaatleri yararına alacakları
kararlarda muhasebenin ürettiği bilgilerden yararlanırlar.
  
İşte bu muhasebe bilgilerinin, işletme hakkında karar verecek ya da verme durumunda
olan ilgililer için mali analize tabi tutularak ekonomik kararlarda kullanılabilecek
bilgilere dönüştürülebilmesi gerekmektedir.
  
Mali analiz, analiz tekniklerini muhasebe bilgilerine uygulamak suretiyle bulunacak
analiz sonuçlarının işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak üzere
yorumlanmasıdır.
  
Muhasebe sürecinde mali analiz yapabilmek için yaygın olarak kullanılan çeşitli analiz
türleri vardır; bunların başlıcaları ve en çok kullanılanları şunlardır;
– Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
– Dikey Analiz
– Trend Analizi
– Oran Analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir