Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Bilanço ve Gelir Tablosu

Mali Tablolar

 

Bilanço Ve Gelir Tablosu 

 Para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlerden işletmenin varlık ve kaynaklarında değişme yaratan bilgilerin kaydetme, sınıflandırma işlemlerinden sonra özetlenerek dürüst ve tarafsız bilgi veren şekilde hazırlanan tablolara mali tablolar denir . Başlıcaları; Bilanço ve gelir tablolarıdır .Bunların dışında fon akım tabloları ,nakit akım tabloları, öz kaynak değişim tablosu ,kar dağıtım tablosu ,satışların maliyet tablosu gibi tablolar vardır.

 

    Mali Tabloların Genel Amaçları:

1.Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler ile işletmenin faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak (mali durumu kar veya zararı hakkında)

2. İşletmeyle ilgili taraflara karar almalarında yardımcı olmak .

3. Gelecekteki para ile ilgili olayları değerlendirmek ve bu değerlendirmeye yardımcı olacak bilgiler sağlamak.

     Mali tablolar hazırlanırken anlaşılabilir olmasına,tarafsız olmasına ,ihtiyaçlara cevap vermesine ve genel kabul gömüş muhasebe ilkelerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

     BİLANÇO: İşletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya bilanço denir.

      İşletmeler işe yeni başladıklarında dönem başı bilançosu düzenlerler. Faaliyetlerine öteden beri (uzun yıllar)devam eden işletmelerin dönem sonu bilançoları takip eden yılın dönem başı bilançosudur.

     ÖRNEK:99 yılı dönem sonu bilançosu 2000 yılı dönem başı bilançosudur. Bilançonun temeli denklik kuralına dayanır. Bilanço üzerinde bilanço kelimesi, işletmenin ismi, bilançonun tarihinin olması gerekir. Bilançoların sol tarafına aktif ,sağ tarafına pasif denir.

A işletmesi

01.01.2000 tarihli dönembaşı bilançosu

 

Aktif Varlıklar

Pasif kaynaklar

A. Dönen varlıklar

B. Duran varlıklar

 

Varlıklar aktifte bulunur

A. Öz kaynaklar

B. Yabancı kaynaklar

 

-Kısa vadeli borçlar

-Uzun vadeli borçlar

A. Dönen Varlıklar: Bir yıl içerisinde para veya paraya dönüşebilecek varlıklardır. Kasa,banka,mal…gibi

      B. Duran Varlıklar : Bir yıl içinde paraya dönüşmeyen varlıklardır .

                                  bina,demirbaş,arsa,imtiyaz,hak….gibi

   KAYNAKLAR;

 A. Yabancı kaynaklar

 B. Öz kaynaklar (sermaye)

 

1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Vadesi bir yıl olan bir yıl içinde ödenmesi zorunlu olan borçlardır.

2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:Vadesi bir yıldan fazla olan borçlardır .

   GELİR TABLOSU: İşletmenin belirli bir faaliyet dönemi sonunda faaliyet sonucunu gösteren tablodur. Döneme ait tüm gelir ve giderler bu tabloda yer alır. Döneme ait tüm gelir ve giderler dönem kar ve zararına devredilerek kapatılır. Gelirler öz sermayeyi arttırıcı, giderler azaltıcı etki yapar .

Gelir: İşletmenin ana faaliyet konusu olan mal ve hizmet satışları satışları ile yan faaliyet konusu olan kira ,faiz gibi değerlerden oluşur.

Gider:Gelir elde etmek için yapılan varlık (aktif) tükenmeleridir .Gelir tablosu oluşturulurken ;

 bütün gelirler (+)bütün giderler (-) kalem olarak işlenir.

 

     Gelir Tablosunun Ana Bölümleri

1-Brüt Satış Kar Veya Zararı: Brüt satış karı bölümü içerisinde işletmenin satışlardan elde ettiği gelirler,satış iade ve ıskontoları,satılan malın maliyeti gibi giderler yer alır.

     Brüt satışlar – (satıştan iadeler +satış ıskontoları) = Net satışlar

     Net satışlar  – Satılan malın maliyeti hesabı          = Brüt kar (Brüt satış karı )veya (Brüt satış zararı)

2-Faaliyet Kar Veya Zararı   : Bu bölümde işletmenin faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yaptığı giderler yer alır.

    Faaliyet kar ve ya zararları:

-Genel yönetim giderleri

-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

-Araştırma geliştirme giderleri

3-Dönem Kar veya Zararı Bölümü: Bu bölümde  işletmenin faaliyet sonucu bölümüne etki eden olağan dışı gelir ve giderler yer alır. Bu bölüme net kar bölümü de diyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir