Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Stopaj (Muhtasar)

Stopaj kelime manası olarak kaynağında kesilen vergi demektir. Yani işlemin tahakkuk etmesiyle birlikte doğar.Örneğin ücretlilerin ücretlerinden kesilen vergi stopajdır, çünkü ücretleri vergi kesildikten sonra ellerine verilir.
Stopaj devlete “muhtasar beyanname ” ile beyan edilir. Beyan mükellefin imzası olmak koşuluyla yetkili muhasebeci tarafından yapılır. Yürürlükte olan konuların gereği bazı ticari işlemlerden vergi (stopaj)kesintisi yapılmaktadır.
Örnegin:
– Sigortalı olarak çalışan personelden,
– Serbest Meslek sahibine yapılan ödemelerden,
– Gider pusulası ile yapılan mal ve hizmet alımlarından
– Kira ödemelerinden,
Stopaj kesintisi yapılmakta ve muhtasar beyanname ile maliyeye ödenmektedir.
Bir işyerinde çalışan sigortalı personel sayısı 10’u geçerse, Muhtasar beyanname “aylık” dönemler halinde beyan edilir;
Bir işyerinde çalışan personel sigortalı personel sayısı 10’u geçmezse mükellefin isteğine göre “aylık ve ya “üçer aylık” Dönemler halinde verilebilir. Ancak Mükellef beyanname yi aylık dönemler hallinde mi, yoksa üçer aylık dönemler halindemi beyan edeceğini vergi dairesine bildirmek zorundadır..
Gelir Vergisi Kanununa göre; vergi sorumlusu olup stopaj usulü gereğince vergi mükelleflerinin vergi borcunu ilgili vergi dairesine yatırması gereken kurum ve kişiler şunlardır : Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketlefi, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini beyana mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler.
Türkiye'de stopaj usulüne göre, maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir