Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü

 YTÜ İşletme Bölümü, 1996 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürekli gelişen fiziksel alt yapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilerine yüksek öğrenim olanağı tanımaktadır.

Bölümün amacı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili yetenekli, kültürlü, analitik düşünme yeteneğine sahip işletmeciler yetiştirmektir.

İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin istihdam alanları oldukça geniştir. Bölüm mezunları değişik sektörlerde edindikleri formasyonu kullanabilme olanağı bulabilirler. Yerli ve yabancı çokuluslu işletmelerde, Sermaye Piyasası Kurulu’nda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, aracı kurumlarda, bankalarda, Devlet Planlama Teşkilatında, tüm işletmelerin pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekleri gibi, araştırmacı danışmanlık ve kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler.

Misyonumuz; bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren katılımcı bir yönetim (yönetişim) anlayışını benimseyen; uluslararası düzeyde teorik ve pratik anlamda dengeli, sürekli öğrenmeyi teşvik eden; araştırmacı, analiz ve sentez yeteneğini kazandıran; interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri teknolojileri her düzeyde kullanan; sosyal ve etik değerlere sahip bir kurum olmaktır.

 

Bölümün hedefleri;

*Bölüm kültürünü oluşturmak ve paylaşmak üzere etkin bir iletişim sistemini destekleyen organizasyon yapısı kurmak
*Bölüm içi akademik paylaşımı sağlamak.
*Öğrenim kalitesini geliştirmek üzere, uzmanlaşmayı teşvik edecek ders planlarını yeniden düzenlemek, seçimlik ders sayısını arttırmak
*İş yeri stajlarını her öğrenci için zorunlu olmasa da gelenek haline getirmek
*Danışmanlık (rehberlik) kurumunda danışmana gerek öğrenim gerek iş hayatında öğrenciye yönlendirme olanağı vermek (öğrenci sayısını azaltmak, danışmanı bilgilendirmek)
*Ders dışı faaliyetleri arttırmak, öğrenciyi katılıma için teşvik etmek
*Kongre, seminer ve sempozyum gibi faaliyetleri arttırmak
*Performans değerleme sistemini geliştirerek öğretim üyesi niteliğinde uluslararası düzeye ulaşmayı sağlamak, performans değerleme sistemiyle öğretim üyelerinin yayın kalitesi ve sayısını arttırmak
*Öğretim üyelerine yurt dışı akademik çalışma olanaklarını sağlamak
*Nitelikli bir online eğitim için gerekli çalışmaları yapmak
*Bölüm WEB sayfasını sürekli güncel tutmak
*Araştırma olanaklarını, özellikle teknoloji ağırlıklı olarak genişletmek
*Bölüm içi haberleşmede teknolojiden yararlanmak (network)
*Öğretim elemanlarına çalışmalarında kütüphane ve her birine ait bilgisayarla destek sağlamak
*Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci yetiştirmek
*Öğrencinin bitirme tezlerinde bilimsel ve etik kurallara uygun akademik çalışma öğretisini vermek
*Öğrencilerin temel işletme bilgileri ile donanımını sağlamak
*Mesleki alanda karşılaşılan problemleri çözebilmeleri ve yaratıcı yaklaşımlarla karar vermelerini sağlamak
*Öğrenciye genel olarak mesleki etik anlayışını kazandırmak
*Meslekte çağdaşlaşmayı sürekli izleme ve mesleki alandaki araç, yöntem ve yaklaşımları kullanabilme yeteneğini kazandırmak
*Öğretim ve gelişimin, küreselleşmenin izlenmesine katkıda bulunmasını sağlamak
*Toplumda ve meslekte çevreleriyle etkin iletişim kurabilmelerini ve ekip çalışması içerisinde uyumlu çalışmalarını sağlamaktır.

İletişim: 

Telefon : 0 (212) 259 7070 / 2754
Fax : 0 (212) 259 4202
E-mail : islblm@yildiz.edu.tr
Adres : Merkez Kampüs H Blok Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul

http://www.isl.yildiz.edu.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir