Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Vazgeçilen Borçlar

VUK'nun 324. maddesina göre, vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesap alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edileme­diği takdirde kar hesabına devredilir.

Danıştay 4. Dairesinin 1969 vee 1972 yıllarındaki kararlarında mükellefin meydana gelen zararlarını vazgeçilen borçlar karşılığı ye­rine başka karlardan mahsup edemeyeceğini belirtmiştir.

3 yıllık süre içinde zarar meydana gelirse doğan bu zarar öncelikle özel karşılık hesabındaki karla mahsup edilir.

_______________________          /           ______________________

320  BORÇLAR                                                              300.000    

         322.12 Tel San. A.Ş.                              300.000        

            549 ÖZEL FONLAR                                                            300.000

                     549.03 Vazgeçilen Borçlar

                                   Karşılığı                         300.000        

Vazgeçilen borçlardan sağlanan kar

_______________________          /           ______________________

 

Vazgeçilen borçlar karşılığı hesabı pasif bir bilanço hesabıdır. Zarar ile itfa edilinceye kadar en fazla üç yıl işletmenin bilançosunda yer alır. Üçüncü yıl sonunada henüz itfa edilmemiş bakiye mevcut ise kapatılarak kâr ve zarar hesabına devredilir :

_______________________          /           ______________________

549  ÖZEL FONLAR                                                          120.000

         549.03  Vazgeçilen Borçlar

                        Karşılığı                                    120.000

69O  DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                           120.000

Vazgeçilen borçların itfa edilemeyen kısmının

sonuç hesabıne devri

_______________________          /           ______________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir