Finans, Muhasebe, Vergi...
Marketing

Uluslararası Pazarlama

İhracat sürecinde ilk tamamlanması gereken adım, detaylı bir pazarlama planlamasının yapılmasıdır. Bir pazarlama planı içerisinde şu başlıklar bulunur: 

Hedef Pazarın Tanımlanması
>>Ekonomik çevre

>>Ekonomik sistem

>>Pazarın gelişmişlik durumu (gelir düzeyi, kişi başı gelir vs.)

>>Önemli ekonomik göstergeler (dış ödemeler dengesi, dış ticaret dengesi vs.)

Ticari Çevre
>>Ticari yapı (ülke ticaret ortakları ve ürünlerine göre ithalat ve ihracat)

>>Türkiye ile olan ticari yapı

>>İhraç ürün için kullanılacak pazar araştırma sürecinin tanımlanması

Bölgesel ve Öncelikli Ticari Anlaşmalar
>>Uluslararası ticaret örgütlerine üyelik

>>Öncelikli ticaret anlaşmalarına ve bölgesel ekonomik entegrasyonlarına üyelik

>>Üyeliğin ve ihraç edilecek ürüne olan uygulamalarının tanımlanması

>>Varsa Türkiye ile olan ticari anlaşmalar ve ihraç edilecek ürüne olan uygulamaları 

Sosyal ve Kültürel Çevre
>>Tutum, inanç, değer, estetik, tat tercihleri, dil ve iletişim (yalnız ürünle ilgili olanlar)

>>Toplumun kültürel yönelimi ihraç edilecek olan ürüne olan uygulamaları 

Politik, Yasal ve Kural Koyucu Çevre
>>Politik kültür ve yapının özet tanımı

>>Ülkenin politik riski

>>İlgili vergiler

>>Ülke yönetiminin yabancı işletme ve yatırımlara yaklaşımı

>>Yasal sistemin genel tanımı

>>Anlaşmazlık durumundaki mevcut alternatifler

>>Kural koyucu çevrenin ihraç ürününe olan uygulamalarının özet olarak tanımlanması 

Kaynak (Sourcing) Stratejileri
>>Türkiye’deki ihracatı destekleyen yönetim politikaları

>>Türkiye’deki ithalatı engelleyen yönetim politikaları ve uygulamaları

>>İhraç edilen ürüne uygulanan tarifeler

>>İhraç edilen ürüne uygulanan gümrük ve fiyatlandırmalar

>>Ürünün ihracında önerilen anahtar ihraç iştirakçileri

>>Önerilen ihraç finansmanı ve ödeme yolları

Rekabetçi Avantaj Analizi
>>Ülke pazarındaki rekabeti etkileyen önemli güçler

>>İhraç ürün için önerilen genel stratejiler 

Ürün ve Marka Stratejileri
>>Ürünün tanımlanması

>>Ürün tipi

>>Sebebi ile birlikte ürün için önerilen marka

>>Ürüne olan genel tutum

>>Ürünün aynen ya da pazara göre adapte edilip edilmeyeceği ile ilgili önerilen stratejik

>>Alternatifler. Neden ve nasıl?

>>Önerilen ürün test etme metotları 

Fiyatlama Stratejileri
>>Önerilen fiyatlandırma amacı ve stratejisi

>>Ürün için önerilen fiyat eskalasyon tablosu

>>Önerilen fiyata ve etkilerine olan önemli etmenler

>>Fiyatlama politikası 

Dağıtım Stratejisi
>>Amaçlar ve kısıtlamalar

>>Dağıtım kanalının tanımlanması

>>Perakende satışta kullanılabilecek kategoriler

>>Perakende pazarına giriş stratejisi

>>Ürünün fiziksel dağıtımı ve lojistik yönetimi 

Reklam Ve Halkla İlişkiler Stratejisi
>>Kültürel, teknolojik vb. gibi önemli hususlar

>>İçeriğin aynen kullanımı ya da adaptasyonu

>>Önemli fikir ve örnek kopya

>>Medya kararı

>>Halkla ilişkiler ve tanıtma aktiviteleri

Kaynak: www.ihracatdunyasi.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir