Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Ters Piramit Prensibi

Değişik organizasyonlarla çalışmak, yöneticilerin çoğunun organizasyonda ki problemlerinin ne olduğunu bilmelerine rağmen çözüm üretemediklerini göstermiştir.

Organizasyonel ihtiyaçların belirlenmesi istenildiğinde alınan cevaplar 5 ana başlıkta toplanabilir:

1) Tam sorumluluk ortamının yaratılması (Organizasyonun her seviyesinde her çalışanın eylemlerine ilişkin tam sorumluluk alınması)

2) İçsel ve dışsal iletişim kalitesinin arttırılması

3) Geribildirim ağının oluşturulması

4) Aciliyet anlayışının yaratılması

5) Organizasyonun ana değerlerinin anlaşılması ve paylaşılması.

Bu 5 prensibin uygulanması için ilk önce bugünün organizasyonlarının temel yapısına, piramide bakmak gerekir. CEO direktiflerini yönetim kurulu aracılığıyla aşağıya yönetime bu vesileyle de tüm tabana gönderir. Herhangi bir seviyede herhangi bir kişi hata yapana kadar her şey yolundadır. Hata yapılır yapılmaz anında sorumluyu bulma ve cezalandırma süreci başlar. Bu noktada ise herkes birbirini suçlamaya başlar.

Bu sürecin sonuçlarından biri hiç kimsenin cesaret etmemesi ve hiç kimsenin harekete geçmemesi nedeniyle organizasyonun ‘hayatta kalma aşamasına’ girmesidir.

Gelin yapıyı CEO’yu piramidi desteklemek ve dengelemek üzere en alta alacak şekilde ters çevirdiğimizde neler olduğuna bir bakalım. Bu örnekte; prensip olarak organizasyonun üst kademeleri piramidin alt bölümünde yer alır. Prensip çözülemediği takdirde geri bildirim ve bilgi akışlarının CEO ya da yönetim Kuruluna ulaşmasını sağlar.

Ayrıca eğer birisi yükselmek, tırmanmak isterse güç kullanmak zorunda kalmaz. Her seviye üst seviyesini desteklemek için vardır.

Tam Sorumluluk Ortamı: Her birey kendinin, kendi departmanının ve üst departmanın sonuçlarından, yüzde 100 sorumludur. Başkalarını suçlamaya ve mazeretlere yer yoktur. Herhangi bir ast tarafından bir hata yapıldığında üst’ün sorusu ‘açıklamamda, anlatımımda ne gibi bir eksiklik vardı?’ve ‘düzeltmek için ne yapmak gerekir?’’dir.

Açık İletişim Kanalları: Her seviye mevcut problemin çözüm ve raporlanmasını sağlamak için bir alt seviye ile iletişim kurar. Çözüm bulmak üzere her seviye bir alt seviye ile ilişki içerisindedir.

Tam Geribildirim Ağı: Departman içinde ve bir alt seviyede günlük olumlu ve olumsuz geribildirimlerin yapılması. 

Aciliyet: Her problem anında çözülür. Ters piramit prensibi müşteri ve tedarikçileri en tepeye CEO’yu tabana yerleştirir. Her seviye bir üstünün destekçisi ve servis sağlayıcısıdır. 

Organizasyonun Ana Değerlerinin Anlaşılması ve Paylaşılması: Değerlerin açığa çıkarılması,  paylaşılması tüm çalışanlar tarafından gerekmektedir. 

Ters piramit prensibinin organizasyonda uygulanması üst yönetimi problemlerin çoğu o seviyeye ulaşıncaya dek çözülmüş olacağından çok fazla sorunla boğuşmaktan kurtarır ve yenilik yaratmasına ve geliştirmesine olanak sağlar. Ters piramit prensibi her bireyin gelişip yetişmesine olanak sağlayacak tam yaşam koçluk ortamını sağlayarak tüm organizasyonun gelişip büyümesine olanak tanır.

Kaynak: www.kurumsalperformans.net/Israel Berkowicz 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir