Finans, Muhasebe, Vergi...

KDV

Newsflash

Gümrük idaresine ödenen royalti bedeline ilişkin KDV’nin vergi dairesince ödenecek KDV’den mahsup edilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan mukteza'ya göre; Royalty bedeli, KDV Kanunu'nun 1/1'inci maddesine göre vergiye tabi olduğundan söz konusu bedel üzerinden hesaplanacak verginin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerektiği;
Uncategorized

Emeklilere ÖTV ve KDV İndirimi

Vergi afları ile ilgili gelişmelerden sonra emeklilerden de bu tarzda birçok talep hükümete iletilmeye başlandı. Genelde zam, intibak ve promosyon gibi konularda da istekleri bulunan emeklilerin vergi indirimi konusunda ciddi talepleri bulunuyor. 
Vergi Mevzuat

Yurtdışındaki İlişkili Kişiden Temin Edilen Faizsiz Borçların Emsal Faiz Tutarı Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı

İki güncel yargı kararı bulunmaktadır fakat birinci derece mahkeme kararlarıdır. Nihai kararlar Danıştay tarafından verilecektir.