Finans, Muhasebe, Vergi...

Uncategorized

Uncategorized

Satış Sürecinde Empati

Empati kelimesini sürekli duyuyoruz. Peki tam olarak öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Potansiyel müşterilerin neler yaşadığını tecrübe edebilseniz, böylece onların ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan bir çözüm önerebilseydiniz harika olmaz mıydı? Bakış açıları…
Uncategorized

Emeklilere ÖTV ve KDV İndirimi

Vergi afları ile ilgili gelişmelerden sonra emeklilerden de bu tarzda birçok talep hükümete iletilmeye başlandı. Genelde zam, intibak ve promosyon gibi konularda da istekleri bulunan emeklilerin vergi indirimi konusunda ciddi talepleri bulunuyor. 
Uncategorized

Sık Rastlanan Yönetici Hataları (Yöneticilik Hataları)

Hepimizin ağzında bir değişim, bir yenilik, bir inovasyon var. Özüne inmediğimiz bu kelimelerle bunları sadece işin bir parçası haline getirerek anlamından uzaklaştırıyoruz. Böylece amaçlarımızı doğru olarak belirlemek çok zor bir hal alıyor. Yönetmek; becerilerin, tecrübenin ve zekanın iletişimle bir araya gelmesiyle hakkını verebileceğiniz bir şekle kavuşacaktır. 
Uncategorized

Borsa Hakkında Temel Bilgiler

Borsa Nedir?

Sermaye Borsaları (Security Exchanges), değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve standartları varır.
Uncategorized

Shell, Woodside’taki 5 milyar dolarlık hissesini satıyor

shell-logo-design[1] Dünyanın en büyük enerji firmalarından Shell, Avustralya'nın en büyük enerji şirketi Woodside'taki yüzde 19 hissesini satıyor.
Uncategorized

Affın Affı

Meclis görüşmelerinde verilecek önerge ile anapara dahil tüm borçlardan vazgeçilmesi hedefleniyor.

GENEL Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları için ‘affın da affı’ gündemde. Meclis’te görüşmeleri başlayan torba tasarıda, GSS prim borcu bulunanlar için “borç faizinin silinmesi” öngörülüyor. Ancak kulislerde GSS prim alacaklarından ana para dahil olmak üzere tamamen vazgeçilebileceği konuşuluyor.

Uncategorized

Gelir İdaresi Başkanlığı, 28 Mart 2014 tarihli ve 70903105-180[5601-1406]-35009 sayılı

Söz konusu özelgenin giriş bölümünde görüş talebine ilişkin aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir: "İlgide kayıtlı yazınızda, sigorta konusunun zarara uğraması durumunda sigortalının sigorta şirketinden hasarın tazminini talep etme hakkı doğduğu, hasarlı…
Uncategorized

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denet

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar 18 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Esasların amacı; yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinde öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan ve değerlendiren denetçi raporunun esaslarını belirlemektir.

Bu Esaslar, 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uncategorized

İşverenler Çalışanlarından Kestikleri Vergiler için Vergi Davası Açabilir mi?

Son Anayasa Mahkemesi Kararı'nın anlamı nedir? Anayasa Mahkemesi 06/02/2014 tarih ve 2013/5554 başvuru numaralı kararında; bir şirketin çalışanların gelirlerinden ''vergi sorumlusu'' olarak... http://kpmgvergi.com/Blog/Pages/FullBlog.aspx?article=242
Uncategorized

Binek otomobillerin teslimlerinde uygulanacak KDV oranları;

Özel kişilerin birbirine teslimi KDV’ ne tabi değildir.


Kullanılmış binek otomobili teslimlerinde;
Aldıkları binek otomobillerin KDV'sini indirme hakkı bulunan yani faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin (oto kiralama şirketleri, rent-a-car firmaları, vb) yapacakları ikinci el binek otomobil teslimleri genel oranda (% 18),
Aldıkları binek otomobillerin KDV'sini indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin yapacakları ikinci el binek otomobil teslimleri % 1,
Binek otomobili niteliğinde olmayan araçların teslimi genel oranda (%18 ),
Kullanılmamış (sıfır km) otomobil teslimleri genel oranda (%18 ) KDV’ye tabidir.
Aracın niteliği konusunda tereddüt olması halinde;