Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Rekabetçi Şirket Yapısı

Şirketinizin büyümesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşabilmesi için atılması gereken 7 temel adım vardır.

Boşlukları Bulmak:
Bu adım şirketinizin sahip olduğu beceriler ve bilgidir. Başarınızı belirleyen temel unsurlardan birisidir. Bu adımda üzerinde daha fazla çalışmanız gereken güçlü yanlarınızı ve rekabetçi konumunuzu etkileyen sorunlu yönlerinizi belirlemeniz gerekir. Bu adımı geçtikten sonra bilgi ve becerilerle ilgili boşlukları doldurursunuz. Bu boşlukları doldurarak rekabetçi konumunuzu sürdürmeye devam edersiniz.

Önceden Planlama:
Önceden planlama şirketin yönetiminin geleceği görüp, gerekli tedbirleri aldığı ve operasyonları yaptığı ve böylece gelecekteki hedeflere ulaşmayı başardığı bir süreçtir. Bu adım; amacın, misyonun, vizyonun ve yönetici ekibin değer tanımlamalarının belirlenmesi adımıdır. Gerekli belgeler paylaşılır ve iyileşme için gerekli önlemler alınır. Hangi değişikliklerin yapılması gerektiğine dair anketler yapılır, hatalardan ders alınır. Planlamadan sonra, ekip stratejiler oluşturulur, hareket planı belirlenir ve uygulamaya geçilir. Bu adımın aşamalarından birisi de şirket vizyonunun yeniden tanımlanmasıdır. Kısa vadede ana strateji değişmez, ancak yan stratejiler rekabete göre hızla değiştirilir.

Finansman:
Finansman planı, mevcut finansman teknikleri ve yöntemlerini daha da iyi öğrenerek rekabetçi konumun korunmasıdır. Öz kaynak ve borçlanma şirketin sahip olduğu finansman kaynaklarıdır. Öz kaynak şirkete koyduğunuz paradır ve borç ise başkalarının şirketinize yatırdığı paradır.

Teknoloji Kullanımı:
Şirketler gün geçtikçe teknolojiye daha bağımlı hale gelmektedirler. Teknoloji kullanımını optimum hale getirerek müşteri hizmeti geliştirilebilir ve rekabetçi konum artırılabilir. Modern dünyada bilgi teknolojisi rekabette hayati bir öneme sahiptir.

İnsan Kaynaklarının İyileştirilmesi:
Bu kaynağın en iyi şekilde kullanılması sistemin geri kalanının etkinliğini artırır. Şirketler yetenekli ve rekabetçi elemanlar kullandığında rekabetçi konumları artar. Bu sebeple iyi bir insan kaynakları yönetimi hedeflerin gerçekleştirilmesi için önemlidir.

Pazarlama Stratejisi:
Şirketin pazarlama faaliyetleri müşterilerinden bilgi edinmesini ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veya ürünü nasıl geliştirmesi gerektiğine dair bilgi edinmesini sağlar. Pazarlama, şirket ile faaliyet gösterdiği pazarlar arasındaki bir ara yüzdür. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre değiştirilen ürünlerin daha fazla talep görmesi sayesinde rekabetçi konumda en üst seviye yakalanmış olur.

Kalite Garantisi:
Kalite garantisi sürecinde ürünler sürekli olarak test edilerek hatalar saptanır ve istenilmeyen sonuçlardan kaçınılır. Bu planlı ve aşama aşama ilerleyen bir süreçtir. Ulaşılan sonuçların doğruluğunu sağlamak için kalite garantisi çalışmalarının sürekli tekrarlanması gerekir. Sonuçlar sürekli olarak test edilerek bir üründen diğerine kalite farklılığı yaşama riski bertaraf edilmiş olunur. Üründe aynı kaliteyi korumak ya da daha da iyileştirerek şirketlerin müşteri kitlesini koruması mümkün olur.

Sonuç olarak rekabet her yerdedir ve böylesine bir rekabet ortamında yeni şirketlerin ayakta kalması çok zordur. Bu adımların uygulanması sayesinde her pazarda rekabetçi konumunuzu korumaya bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

Kaynak: Dünya Gazetesi / Arif Uğur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir