Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme Bölümleri

ODTÜ İşletme Bölümü

 İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarınındeğişen çevre koşullarına uyumgöstererek etkin, kârlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir bilim dalıdır. Bubilim dalı, işletmelerde amaçların doğru olaraksaptanması ve gerçekleşmesi, kaynaklarınetkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi,örgüt geliştirme ve genel yönetim,üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe,pazarlama, insan kaynakları yönetimi veyönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgilitemel işletmecilik kavramlarına dayanır.

 ODTÜ İşletme BölümüODTÜ İşletme Bölümü, İşletme Bilimi’nin tümişlevsel alanlarına hakim, en son gelişmeleritakip eden yöneticiler yetiştirmek için çalışır.Kurulduğu 1957 yılından beri 3000'i aşkınmezun veren ODTÜ İşletme Bölümü, bugün550 kadar lisans ve 80'i aşan Yüksek Lisansöğrencisine eğitim vermektedir. ÖSS'nin EşitAğırlıklı puanına göre öğrenci alan ODTÜİşletme Bölümü, pek çok lise mezunununöncelikli seçtiği bir bölümdür. Bölümümüzlisans programına kabul edilen öğrenciler Türkiye sıralamasında Eşit Ağırlıklı puanı enyüksek ilk 1500 öğrenci arasında yeralmaktadır.

Bölümümüz, Lisans programına ek olarak, birİşletme Yüksek Lisans Programı’nı ve Genelİşletme Doktora Programı’nı da yürütmektedir.Ayrıca, bölümümüz bünyesinde bulunanİşletmecilik ve Yönetim Sistemleri AraştırmaMerkezi’nde pek çok ulusal ve uluslararasıprojede araştırma ve danışmanlık hizmetleriverilmektedir. Bu merkez aynı zamandaÜst Düzey Yönetici Sertifika Programı’nı 1994yılından beri yürütmektedir.Lisans programımızda eğitim gören öğrenciler,ODTÜ kampusünün sağladığı geniş olanaklarınyanı sıra, Bölümün sağladığı özel sosyalortamdan ve çağdaş eğitim olanaklarından dayararlanabilmektedir.

Bölümümüz, eğitimde bilgisayar kullanımına yoğun bir şekilde yervermekte ve bu konudaki öncülüğünüsürdürmektedir. Çağdaş işletmecilik eğitiminingerektirdiği ve koşullara uygun olarakdüzenlenen programda, öğrencilere sağlambir yöneticilik ve işletmecilik temeliverilmektedir. Tam zamanlı öğretim üyeleri vealanında uzmanlaşmış uygulayıcıların yürüttüğüseçimlik derslerle, öğrencilerin ilgi duyduklarıkonularda yoğunlaşmaları ve iş hayatınahazırlanmaları sağlanmaktadır.Öğrencilerimizin katılımına açık çok sayıdakisosyal etkinliklerin yanı sıra, 1992 yılındabölümümüz öğrencileri tarafından kurulanİşletme Topluluğu, düzenlediği panel, seminerve sosyal etkinliklerle, öğrenciler, öğretimüyeleri, mezunlar ve iş dünyası arasında önemlibir köprü kurmuştur. Topluluk, öğrencilereyurt içinde ve yurt dışında yaz stajı olanaklarısağlamaktadır.

İş Olanakları

Öğrencilerimizin önemli bir kısmı, mezunolmadan önce üniversitemize tanıtıma ve işmülakatı yapmaya gelen kuruluşlarla işbağlantısı yapabilmektedir. Mezunlarımıztemelde hemen her sektörde başarıylaprofesyonel yöneticilik yapmaktadırlar.

ODTÜİşletme Bölümü’nün mezunları ağırlıkla finanssektöründe, bankacı, denetçi, uzman, borsacıolarak çalışmaktadırlar. Kamu sektöründe,Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu veHazine Müsteşarlığı’nda uzman ve yöneticiolarak çalışan mezunlarımızın yanısıra,reklamcılık sektöründe ürün veya markayöneticiliği, çeşitli sektörlerde Satın Alma,Üretim Planlama, Bilgi Sistemleri ve İnsanKaynakları birimlerinde de çalışanmezunlarımız vardır.Lisansüstü eğitime yönelmek isteyenmezunlarımız ise, farklı kaynaklardan malidestek bularak, yurt dışında veya yurt içindeeğitimlerini sürdürmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir