Finans, Muhasebe, Vergi...
Maliye Politikası

Maliye Politikalarının Etkileri ve Eksikleri

Etkileri nicel olarak görülebilen iktisadi hareketler (enstrümanların), kalitatif (nitel) hareketlere göre daha kolay kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir. Bir çok neden serbest maliye politikasını yanlış yönlendirebilir.

İktisadi politika etkilerinin kısıtlı olarak görülebilmesinin nedenleri:

-İktisadi durumlar hakkındaki bilgilerin tam bir belirlilik göstermemesi.

-Gelecekteki iktisadi gelişmelerin tam olarak önceden tahmin edilememesi.

-İktisadi araç ve iktisadi aktörlerin hareketlerinin zaman içerisinde değişiklik göstermesi.

-Zaman içerisinde gecikme ve bir çok iktisadi hareketin sonuçlarının toplu olarak alınması içinden sadece bir hareketin etkisini görmemizi zorlaştırmaktadır.

 

Etkileri nicel olarak görülebilen iktisadi hareketler (enstrümanların), kalitatif (nitel) hareketlere göre daha kolay kontrol edilebilir ve yönlendirilebilir. Saydığımız bir çok neden serbest maliye politikasını yanlış yönlendirebilir.

-Mevcut olan ve gelecekteki ekonomik durumların net olarak analiz edilememesi (Tahmin ve Tanı problemleri)

-Enstrümanların karar aşamalarında oluşan gecikmeler verimli olarak kullanılmalarını zorlaştırır.

-Oluşturalan önlemlerin işlerliği resmi ya da gayri resmi aktörler tarafından ihlal edilebilir ve engellenebilir.

 

Serbest Maliye Politisının Olumsuz Etkileri:

-Enstrüman geç, uygun olmayan bir çevrede ve doğru olmayan bir terkip içerisinde uygulanırsa

-Konjüktür dalgalanmalar güçlenir ve ekonomini gelişme eğrisindeki sapmalar artar.

-Kısa vadeli etkisi olan enstrümanları kullanarak kısa vadeli değişkenleri yönetebiliriz fakat bunun uzun vadeli değişkenlere herhangi bir etkisi olmaz.

 

Serbest Maliye Politisının Uzun Soluklu Olumsuz Etkileri:

-İktisadi hareketlerin geç ve yanlış biçimde yapılması ekonomik araçların gevesizliğini artırır ver aktörler ve ekonomi politikası arasındaki kooperasyona zarar verir.

-Uzlaşma ihtiyacı az olan politikalar ihtiyacı fazla olan politikalara göre daha kolay sürüdürülebilir.

-Geniş etkili politikalar daha kolay sürdürülebilir.

-Serbest maliye politikası "Stop and Go Politik" i tercih eder. Türkçe olarak "dur ve ilerle" anlamına gelmektedir. Ekonomideki belirsiz durumlar "Stop" yani dur u ifade eder. yatırım olarak ele alırsak bu süreçte yatırım yapmak pek mantıklı değildir. Fakat ekonomi rayına oturmaya başlarsa "Go" yani ilerle süreci başlar. Buna buna “go and stop process” diyorlar. Yani büyümede dur-kalk süreci. Bu yeni iktisadi önlemleri daha başarılı kılar.

 

Kurallı Maliye Politikası (Regelgebundene Wirtschaftspolitik)

Serbest maliye muhasebesinin belirsizliği ve olumsuz etkileri kurallı ve bağlı bir maliye politikasının gerekliliğini gösterdi. Kurallara bağlılılk ve kurallar mekansizması ile sürdürülebilir bir politikadır. Belirlenmiş program ve politikalar ile aktörler etkilenebilir be hareket alternatifleri ve olanakları oluşturulur.

Eğer kurallar yasalarla belirleniyorsa buna emredici maliye politikası adı verilebilir. (Imperativer Regelbindung) Eğer yasalarla belirlenmemiş bir harelet alanı varsa buna indikatif politika denir.

Kurallar bağlı maliye politikası içerisinde Konjüktür dalgalanmaları zayıflatark yönlendirmek ve büyümeyi stabilize etmeye çalışırız. Alman ekonomisi stabilizatörlerini genel olarak para, mali ve ücret politikası üzerine kurmuştur. Her bölüm iin çeşitli indikatörler belirlenmiştir. Bu tür indikatif maliye politikalarına bir çok örnek verebiliriz:

-Para Politikasında: Para miktarı büyümesi uzun vadeli sosyal ürün gelişimene bağlanır.

-Mali Politikada: Devlet bütçesini, genel ekonomi üretim potansiyeline bağlarız.

-Ücret Politikasında: nominal ücret yükselmesi iş verimliliğine bağlanır.

Diğer alanları: Döviz politikası, iş pazarı politikası, tarım politikası,

 

Kurallı Maliye Poltikasının Eksikleri ve Tehlikeleri

-İhtilaflı teorilere dayanmakatdır. Her zaman çok güvenilir değillerdir.

-Yanlış indkatör ve uygulamalar sonucunda oluşan yönlendirme hatalarında süreç sonlandırılamaz

-Ekonomik durumlar hakkındaki belirsiz bilgiler ve ekonominin gelecekteki gelişmeleri açıkalanabilmeli.

-Gayri resmi aktörlerin zarar veren etkileri önceden göz önünde bulundurulmalı.

-Demokratik karar heyetlerinin karar yetkilerinin kısıtlı olma tehlikesi ve toplumsal yaptırım ilişkilerine yüksek bağımlılık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir