Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

İş Yoğunluğunu Azaaltma ve Dış Kaynak Kullanımı

Outsourcing (okunuşu: autsorsing), Türkçe´si "Dış kaynak kullanımı olarak" tanımlayabileceğimiz bir kavramdır. İş yönetiminde, belli iş alanlarında uzmanlaşmış firmalara iş aktarımı yapılarak, aktarımı yapan firmanın asıl işine odaklanmasını sağlayan bir yöntemdir.

Outsourcing’le firma içi işbölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Firma ise tamamen kendi sektöründe uzmanlaştığı konular üzerine eğilebilmekte, iş verimliliğini üst seviyelere çıkarabilmektedir.

İş yoğunluğu yaşayan KOBİ’ler içinde profesyonel outsourcing çözümleri mevcuttur. Herhangi bir KOBİ’nin kendi iş, üretim veya hizmet sektöründe daha iyiye ulaşıp, gelişip ilerlemesi her şeyden önce asıl faaliyet alanına odaklanmasına (iş konsantrasyonu) bağlıdır. Oysa günümüz iş dünyasında başarı sadece kendi faaliyet alanında değil, yönetim, pazarlama, teknolojik altyapı, lojistik vs. gibi çok sayıda alanda profesyonel bakış açısı ve uzmanlaşma gerektirmektedir. 

Bu durum, en başta bir firmanın bu gibi alanların idaresi için geniş kadrolar ve iş bölümleri oluşturmasını zorunlu kılıyor. Bunun sonucu, iş yoğunluğu olmayan bir firma için elbette bir sorun çıkmazken, iş yoğunluğu yüksek firmalarda ise, iş süreçlerinin karmaşıklaşmasını ve dolayısıyla da firma yönetiminin ilgi ve odaklanmasının asıl faaliyet alanından uzaklaşıp, diğer alanlara yönelmesini ve bölünmesini kaçınılmaz yapıyor. Bu durumun ortaya çıkaracağı kayıp ise sırasıyla;

>>Asıl faaliyet alanında konsantrasyon (Odaklanma) kaybı ve bunun sonucu üretim verimliliği ve kalitesinin düşmesi.

>>Zaman ve kaynak israfı

>>Aşırı iş yüklenmesi nedeniyle firmanın hantallaşması
şeklinde özetlenebilir.

Outsourcing’in Avantajları
Kurumsal anlamda outsourcing yönteminin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

>>Operasyonel verimlilik, yani firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması.

>>İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi.

>>Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş kurumlar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın iş yoğunluğu nedeniyle göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarabilirler.

>>İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim.

>>İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması.

Kaynak: www.kobitek.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir