Finans, Muhasebe, Vergi...
Risk Yönetimi

Denetim elemanı için esaslar

 Piyasa gözetim ve denetimini yürütecek elamanların 'seçimi ve yektilendirilmesi' belirlendi

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarının seçilmesine ve yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin eğitim programına katılarak kursu tamamlayanlardan, Bakanlıkça oluşturulan sınav komisyonu marifetiyle yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlara, piyasa gözetimi ve denetimi elemanı kimlik belgesi düzenlenecek. Daha önce herhangi bir kamu kuruluşunun piyasa gözetimi ve denetimi biriminde denetim elemanı olarak çalışmış Bakanlık personeline ise kişisel koruyucu donanımlarla ilgili uyum eğitimi verildikten sonra denetim elemanı kimlik belgesi verilebilecek.

Piyasa gözetimi ve denetimi elemanı, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetim yapmak, gerekli tutanakları tutmak, gerektiğinde numune almak, rapor hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak zorunda olacak.

Piyasa gözetimi ve denetimi elemanı, görevlerini eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde, durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere baş vurularak kovuşturma açılması sağlanacak. Bu işlemlerin tesisinden üst amirler müteselsilen sorumlu olacak.

Uygulama sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 251. veya 257. maddesine göre cezalandırılan denetim elemanının görevle ilişiği kesilecek.

Tebliğin yayımından önce piyasa gözetimi ve denetimi alanında gerekli eğitimleri almış ve fiilen bu görevi yürütmekte olan personele bir kereye mahsus olmak üzere herhangi bir sınava gerek kalmaksızın denetim elemanı kimlik belgesi verilecek.

 

Dunya Gazetesi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir