Genel Muhasebe

CANIAS ERP genel muhasebesi, tamamıyla diğer sistem bileşenlerine ihtiyaç duyulmadan işletilebilen entegre işletme yazılım kavramları üzerinde gelişmiştir. Fakat, operatör, en etkili kapasite kullanım oranını elde edebilmek için, modülleri satın alma, satış, envanter yönetimi, üretim planlama ve kontrol gibi CANIAS ERP modülleri ile birleştirecek şekilde kullanmalıdır.

Hedefler
CANIAS yazılımı ve ona entegre olmuş genel muhasebe felsefesi, her basit işlem için ayrı ayrı hazırlanan (zaman öldürücü) kayıtları azaltmayı amaçlar. Öte yandan, şirket içerisinde herhangi bir yerde yaratılmış tüm bilgiler genel muhasebe modüllerine transfer edilecektir.

Demo: 

http://www.ias.com.tr/solutions/livetestRegister1.html