Finans, Muhasebe, Vergi...
İşletme

Şirketlerin Tasnifi

A) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNUP BULUNMAMASINA GÖRE

Tüzel kişiliği olanlar Tüzel kişiliği olmayanlar

Adi şirket donatma iştirakı
Ticaret şirketleri kooperatifler

*Tüzel kişilik şirketi kurucularından bağımsız hale getirir; alacaklıya karşı birinci derecede sorumlu olan şirket tüzel kişiliğidir.

B)ŞAHIS VEYA SERMAYE ŞİRKETİ OLMALARINA GÖRE

1.ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
– Bu tip şirketlerde şahısların kimlikleri önem taşır.
– Şirket akdi oybirliğiyle değiştirilir.
– Ortaklardan birinin ölümü, iflası kısıtlanması şirketi sona erdirir.
– Aksi kararlaştırılması mümkün olmakla beraber; ortakların gerek sermaye koyma gerek kar ve zarara katılma borçları eşittir.
– Rekabet yasağı tüm ortaklar için geçerlidir.
– Yönetim/denetim/temsil tüm ortaklar tarafından aynı ölçüde gerçekleştirilir. yani tüm ortaklar ayrı ayrı ve tek başlarına yapabilirler 

 

.SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
– Bu tür şirketlerde önemli olan ortakların kimlikleri yetenekleri değil, şirkete getirdikleri sermayedir.

– Her ortağın kar ve zarara katılma hak ve yükümlülükleri sermaye paylarıyla orantılıdır.
– Ortaklar şirkete getirdikleri sermaye pay ile söz sahibi olurlar.
– Yönetim/denetim/ temsil kişiler tarafından değil organlar tarafından kullanılır.

C)SERMAYE YAPILARINA GÖRE

1SABİT SERMAYELİ ŞİRKETLER
– Ortak taahhüt ettiği sermaye oranıyla sorumludur; yani 2ci dereceden sınırlı sorumludur
– Şirketin sermayesi esas akitte belirtilmek zorundadır.
– Sermayede yapılacak değişiklik esas akdi değiştirme zorunluluğunu doğurur.
2DEĞİŞİR SERMAYLİ ŞİRKETLER
– Ortak sınırsız sorumludur.
– Şirket alacaklılarına karşı ortaklar sınırsız sorumludur.
– Sermaye miktarı belirli olmayabilir.
– Sermayenin önemi iç ilişkide kendini gösterir.
3KAYITLI SERMAYELİ ŞİRKETLER
– Halka açık AŞ. lerde vardır.
– Esas sermayenin değiştirilebilmesi için GK ait olan bazı yetkilerin YK ya devri suretiyle bazı kolaylıklar getirilmiştir.

D)ŞİRKETİN BORCU SEBEBİYLE ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNA GÖRE
1.DOĞRUDAN DOĞRUYA-DOLAYLI SORUMLULUK
– Muhim olan tüzel kişiktir. Or: adi şrt. Tüzel kişiliği yoktur dolayısıyla ortaklar direk olarak sorumludurlar
2SINIRLI- SINIRSIZ SORUMLULUK
– Şahıs şirketlerinde ortaklar şirket alacaklılarına karşı bütün malvarlıklarıyla yani sınırsız sorumludur
– Sermaye şirketlerinde ortaklar ,alacaklılara karşı şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye kadarıyla sorumludurlar.
3ADİ- MÜTESELSİL SORUMLULUK
– Sermaye şirketlerinde adi şahıs şirketlerinde ise müteselsil sorumluluk esastır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir