Finans, Muhasebe, Vergi...

istisna

Vergi Mevzuat

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Tekrar Gündemde

Haziran 2013 döneminde TBMM’ye sevk edilen gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını kaldırarak mükellefleri​ yeni ve tek bir kanun bünyesinde birleştiren Tasarı son günlerde tekrar gündemdeki yerini aldı.
Söz konusu Tasarı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na gelmiş ve buradan alt komisyonlara görüşülmek üzere gönderilmişti. Uzun süredir haber çıkmayan “Yeni Gelir Vergisi Tasarısı” daha önceki yazılarımızda da ele alındığı üzere aslında vergilendirmede önemli bir yapı değişikliği sağlıyor. Bununla birlikte özellikle menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki rantın vergilendirmesine ilişkin düzenlemeler getiriyor. Hatırlayacak olursak; Yeni Gelir Vergisi Tasarısı başlıca aşağıdaki konularda yeni düzenlemeler içeriyor:
Vergi Mevzuat

Mahalli sanatçıların vergilendirilmesi hakkında

Özelge: İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep formu ve dilekçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ... tarihli ve ... sayılı yazısı uyarınca şahsınıza "Mahalli Sanatçı" ünvanı verildiği belirtilerek, söz konusu belgeye istinaden halk müziği kültürünün tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla kurs vermek üzere işyeri açmanız durumunda vergi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Vergi Mevzuat

İndirimli Kurumlar Vergisi ve Uygulaması

Ernst & Young tarafından hazırlanan kitapçığa aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. http://www.vergidegundem.com/documents/10156/251a4619-ea11-4d7d-b775-d7e7de30cadf
Uncategorized

Emeklilere ÖTV ve KDV İndirimi

Vergi afları ile ilgili gelişmelerden sonra emeklilerden de bu tarzda birçok talep hükümete iletilmeye başlandı. Genelde zam, intibak ve promosyon gibi konularda da istekleri bulunan emeklilerin vergi indirimi konusunda ciddi talepleri bulunuyor.