Finans, Muhasebe, Vergi...

günlük kira vergi

Vergi Mevzuat

Gelir Vergisi Genel Tebliği ve VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik

30091 sayılı Resmi Gazete'de Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 268) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 480) 9 Haziran 2017 tarihinde yayınlanmıştır.