Finans, Muhasebe, Vergi...

Finans

Ekonomi

Türkiye Ekonomisinde Politika ve Gelişme Evreleri

Finans

Finans Makaleleri 1

BAŞKAYA Zehra, "Faiz Swap'ı ve Fiyatlaması", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 19, SAYI: 1-2, 2001 BEYAZIT Mehmet Fuat, "İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik / IMKB Betas, Correlation and Variability",…
Finans

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi be Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları

Özgür ARSLANHacettepe Üniversitesi İİBF., İşletme BölümüÖzetBu çalışmanın amacı; KOBİ’lerin çalışma sermayesi ve finansal yönetimuygulamalarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Yücel (2001)’in Ege Bölgesi’nin üç ilindekurulu KOBİ’leri araştırmak için geliştirmiş olduğu soru…
Finans

Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi

Mustafa ACAR*ÖZETBu yazıda tarımsal işletmelerde finansal performansın nasıl ölçülebileceği ve analiz edilebileceğikonusu irdelenmektedir. İlkin finansal performans ölçümü ve analizinin neden önemli olduğunadeğinilmekte, ardından finansal performansın ölçülebilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin…