Finans, Muhasebe, Vergi...

vergilendirme

Muhasebe

Yurt dışı reklamasyon kesintilerinin gider yazılabilmesinin şartları

1- a)Müşterinin vereceği fatura,
Vergi Mevzuat

Mahalli sanatçıların vergilendirilmesi hakkında

Özelge: İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep formu ve dilekçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ... tarihli ve ... sayılı yazısı uyarınca şahsınıza "Mahalli Sanatçı" ünvanı verildiği belirtilerek, söz konusu belgeye istinaden halk müziği kültürünün tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla kurs vermek üzere işyeri açmanız durumunda vergi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.