Kategori: Diğer Gündem

06 Kasım

Güncel Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliğinin amacı fikri mülkiyet haklarının takibini ve korunmasını sağlamak amacıyla ve soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılmak üzere ortak veri tabanının oluşturulmasına, kapsamına, güvenliğine ve bu veri tabanına erişim ile verilerin paylaşımına ve kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik; eser, icra, fonogram, yapım, yayın gibi fikrî ürünler ve bunların […]

Daha fazla oku
03 Ocak

Çokuluslu yedi banka 2010 sonu Amerikan Doları kurunu 1.502 TL, Avro’yu 2.212 TL olarak tahmin etti. Citibank, Deutsche Bank, Societe Generale, Standard Chartered, JP Morgan, Goldman Sachs ve Fortis’in çarpraz kur tahminlerine göre de yıl sonunda bir İngiliz Sterlini 2.506 TL, 1 Lira 1,57 Rus Rublesi, bir İsviçre Frangı da 1.431 TL olacak. Bankalara göre […]

Daha fazla oku
03 Ocak

31.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2010 yılında uygulanacak olan nispi harç oranları ile maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır. 2010 yılında uygulanacak olan oran ve tutarlar, 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 60 seri numaralı Harçlar Kanunu […]

Daha fazla oku
03 Ocak

2009’u derin bir kriz yaşayarak geride bırakan Türkiye’yi zor bir yıl bekliyor 2010 ile birlikte insanlarda psikolojik bir rahatlama olmasına rağmen ekonomi cephesinde krizin daha uzun dönem süreceği belirtiliyor.

Daha fazla oku
03 Ocak

  Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Nakkaş, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörleri ihracatının 2010’da daha sınırlı ve yavaş bir büyüme içinde olacağını söyledi.

Daha fazla oku
13 Nisan

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2009/5) yayımlandı. 11.04.2009 tarih ve 27197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişi […]

Daha fazla oku
09 Nisan

Katma değer vergisinde de elektronik denetime geçildi. Maliyeciler, ilk denetimlerde vergi kaçağına yol açan çok sayıda sahte fatura buldu. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde, “KDV'de E-Denetim” adıyla yeni bir proje uygulamaya konuldu.

Daha fazla oku
09 Nisan

Dış politikasında yeni sorunlara çözüm üretmekte zorlanıyor… Rusya ekonomik krizle birlikte petrol ve doğalgaza dayalı ekonomisini sarsıntılardan koruyamadı. Düşen petrol fiyatları, döviz rezervlerini eritti. Önümüzdeki bir iki yılda küresel ekonominin talep darlığından kurtulamaması Rusya’yı da zorlayabilir.  

Daha fazla oku
09 Nisan

Obama dönemine hazırlık… Obama dönemi için Çin, yeni bir strateji raporu hazırladı. İlk tehdit olarak ulusal bütünlük dikkate alınıyor. Obama’nın Afganistan’a yönelecek olması, Çin ve Rusya’yı hareketlendirdi…

Daha fazla oku
09 Nisan

9 Nisan 2009 Tarihli ve 27195 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 09.04.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 19, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 20 olarak tespit edilmiştir. (2009-04-09)

Daha fazla oku