Finans, Muhasebe, Vergi...

Uluslararası İş Gücü Kanunu

Diğer Gündem

6735 No’lu Uluslararası İş Gücü Kanunu

Bilindiği üzere, Türkiye’nin gerçekleştirmekte olduğu çok uluslu projeleri, yoğun olarak kabul etmekte olduğu göçmenler ve diğer günümüz koşullarından kaynaklı sorunlardan ötürü yabancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırları içindeki çalışması ve bulunması ile alakalı yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerin zamanla ihtiyaçları karşılamadığı ortaya çıkmış ve 13/08/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6735 no.lu Uluslararası İş Gücü Kanunu yürürlüğe girmiştir. 13/08/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve 29 maddeden oluşan Uluslararası İş Gücü Kanunu hakkında kısa özet: