Finans, Muhasebe, Vergi...

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Sözlüğü

Excel formülleri (Türkçe – İngilizce)

ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri
ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal
ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal
ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri
ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri
ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
AMORLINC AMORLINC Finansal
AND VE Mantıksal
AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru
ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri
ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri
ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri
ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri
ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri
AVEDEV ORTSAP İstatistiksel
AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel
image
Ekonomi Sözlüğü

Cari maliyet (current cost)

Cari maliyet esasen yerine koyma maliyetini de kapsamaktadır. Ancak kullanılan kıymetle benzer kapasitede ve aynı yıpranmışlık seviyesinde bulunan diğer bir kalemi belirlemek her durumda mümkün olamamaktadır. Bu durumda kullanılan kıymetin…
image
Ekonomi Sözlüğü

OUTSIDE-IN Görüşü

İşletmede “ben-merkezci” olmayan bir stratejinin gelişmesini savunan bir görüştür. Dışa yönelmiş ve market-driven şirketler bu görüşe göre daha başarılı olacaklardır.

Ekonomi Sözlüğü

SWOT Analizi

SWOT Analizinde strengths- weaknesses (işletme kaynakları)ve oportunities- threats (işletme çevresi) analiz edilir.Ama hangisine öncelik verileceği, hangisine daha az önem verileceği üzerinde durulmaz. İşletmenin amaçlarına ulaşması için “kaynaklarını ve çevresini” nasıl…
Ekonomi Sözlüğü

Bütçe

İşletme faaliyetlerine ve ölçeğine uygun olarak çeşitli zaman dilimlerindeli faaliyetlerini öngörmek, proforma finansal tabloları hazırlamak olarak açıklanabilir. 
Ekonomi Sözlüğü

Mortgage

İngilizce de Mortgage olarak bilinen basında ve halk arasında “Kira Öder gibi uzun vadeli ev satın alma sistemi” olarak bilinen ipotekli konut finans sistemi, gayrimenkul edinmede kullanılan finansman yöntemlerinden birini…
Ekonomi Sözlüğü

Kredi Notu

Kredi notu bankaların size kredi verip vermemekte karar vermek için kullandığı bir kriterdir. Kredi almak için başvurduğunuz zaman, bankalar sizin ödemelerinizi zamanında yapıp yapamayacağınızı tahmin etmek isterler. Bunun için de…
Ekonomi Sözlüğü

Vergi Amortisman Faiz Öncesi Kar (VAFÖK)

 Bir şirketin nakit akışlarına bakmakta kullanılan değerdir. VAFÖK ile, Faiz Geliri/ Finansman Gideri, Vergiler ve Amortisman’ın etkilerinden bağımsız olarak bir şirketin operasyonlarından ne kadar para kazandığını görme imkanı buluruz. 
Ekonomi Sözlüğü

Virman

Bir banka hesabında bulunan varlıkların başka bir hesaba aktarılması işlemidir.
Ekonomi Sözlüğü

Underwriting (Aracılık yüklenimi)

Yeni çıkarılan menkul kıymetlerin satış işleminin bir banka ya da aracı kuruluşlar tarafından üstlenilmesidir.