Kategori: Ekonomi Sözlüğü

04 Haziran

ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal AMORLINC AMORLINC Finansal AND VE Mantıksal AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri […]

Daha fazla oku
07 Mart

Cari maliyet esasen yerine koyma maliyetini de kapsamaktadır. Ancak kullanılan kıymetle benzer kapasitede ve aynı yıpranmışlık seviyesinde bulunan diğer bir kalemi belirlemek her durumda mümkün olamamaktadır. Bu durumda kullanılan kıymetin herhangi bir şekilde elden çıkarılması durumunda onun fonksiyonlarını görebilecek ancak farklı nitelikteki kalemlerin kullanılması gerekebilir. İşte bu boşluğu doldurabilecek, ancak yerine geçtiği kıymetle taşıdığı nitelikler […]

Daha fazla oku
07 Mart

İşletmede “ben-merkezci” olmayan bir stratejinin gelişmesini savunan bir görüştür. Dışa yönelmiş ve market-driven şirketler bu görüşe göre daha başarılı olacaklardır.

Daha fazla oku
07 Mart

SWOT Analizinde strengths- weaknesses (işletme kaynakları)ve oportunities- threats (işletme çevresi) analiz edilir.Ama hangisine öncelik verileceği, hangisine daha az önem verileceği üzerinde durulmaz. İşletmenin amaçlarına ulaşması için “kaynaklarını ve çevresini” nasıl sıralaması gerektiğini bilmek gerekir. Başarı için birinden birinin birbirine uydurulması , adapte edilmesi gerekir.Ama önce bu işletme kaynaklarını ve çevresinintanımlanması gerekmektedir.  

Daha fazla oku
24 Ekim

İşletme faaliyetlerine ve ölçeğine uygun olarak çeşitli zaman dilimlerindeli faaliyetlerini öngörmek, proforma finansal tabloları hazırlamak olarak açıklanabilir. 

Daha fazla oku
27 Ağustos

İngilizce de Mortgage olarak bilinen basında ve halk arasında “Kira Öder gibi uzun vadeli ev satın alma sistemi” olarak bilinen ipotekli konut finans sistemi, gayrimenkul edinmede kullanılan finansman yöntemlerinden birini ifade etmek için kullanılan bir terim. Türk Dil Kurumu (TDK) kelime manası “tutu, ipotek, rehin” anlamına gelen "Mortgage" kelimesi yerine "tutkulu satışı" öneriyor. Sistem genel […]

Daha fazla oku
27 Ağustos

Kredi notu bankaların size kredi verip vermemekte karar vermek için kullandığı bir kriterdir. Kredi almak için başvurduğunuz zaman, bankalar sizin ödemelerinizi zamanında yapıp yapamayacağınızı tahmin etmek isterler. Bunun için de hem şu andaki net gelir hem de geçmiş kredi (mortgage, tüketici kredisi, kredi kartı v.s.) bilgilerinizi kullanarak matematiksel bir şekilde hesaplanan kredi notunuza bakarlar. > […]

Daha fazla oku
20 Haziran

 Bir şirketin nakit akışlarına bakmakta kullanılan değerdir. VAFÖK ile, Faiz Geliri/ Finansman Gideri, Vergiler ve Amortisman’ın etkilerinden bağımsız olarak bir şirketin operasyonlarından ne kadar para kazandığını görme imkanı buluruz. 

Daha fazla oku
20 Haziran

Bir banka hesabında bulunan varlıkların başka bir hesaba aktarılması işlemidir.

Daha fazla oku
20 Haziran

Yeni çıkarılan menkul kıymetlerin satış işleminin bir banka ya da aracı kuruluşlar tarafından üstlenilmesidir.

Daha fazla oku