Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Zamanı Etkin Kullanmak

Zamanı etkin kullanmak için, kişi öncelikle bu konuda istekli olmalı ve kendisine yardımcı olacak alışkanlıklar kazanmalıdır. Çalışma hayatında bu alışkanlıkların önemi daha da artar. Ayrıca, kişide çalışma ahlakı nosyonunun gelişmesi gerekmektedir. Çalışmanın onurlu bir uğraş olduğu ve buna ayrılan zamanın boşa harcanmaması düşüncesi çok önemlidir. Böyle bir düşünce, kişinin verimli ve kaliteli iş üretmesine, dolayısıyla zamanı etkin kullanmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra günümüzde artan ve değişen rekabet koşulları zamanı geri dönüşümü olmayan bir maliyet unsuru olarak tanımlamaktadır. Zamanı etkin kullanmak için kazanılması gereken alışkanlıklar şöyle sıralanabilir: – Hedef ve amaçların belirgin olması.
– Planlama yapılması,
– Önceliklerin belirlenmiş olması,
– Acil durum değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Zamanı Etkin Kullanmada Davranış Biçimlerinin Önemi
Zamanı etkin kullanmada davranış biçimleri çok büyük paya sahiptir. Özellikle çalışma hayatında davranış biçimlerinin önemi daha da artmaktadır. Yapılan araştırmalar sonunda insanların A ve B tipi davranış biçimi sergiledikleri görülmüştür. Buna göre; A tipi davranış biçimi : A tipi davranış biçiminde bulunan insanlar, kişilik özelliklerinden dolayı yetki devretmezler, ekip çalışmasına inanmazlar, her şeyi ben yaparım düşüncesindedirler ve özel merakları yoktur. Ayrıca sosyal ilişkileri iş arkadaşlarıyla sınırlıdır. Bu davranış biçiminin özellikleri aşağıdaki gibidir. – Rekabet halinde başarıya ulaşma çabası içindedirler,
– Saldırgandırlar,
– İhtiraslıdırlar,
– Acelecidirler,
– Ben merkezcidirler,
– Konuşma ve hareketlerinde hızlıdırlar,
– Hızlı karar verirler,
– Kendileri için zaman bulamazlar. B tipi davranış biçimi : B tipi davranış biçiminde bulunan insanlar, ekip çalışmasına önem verirler, yetki devrine inanırlar ve sosyal ilişkileri çok kuvvetlidir. Bu tip davranış biçimi bulunan kişiler, A tipinin karşıt davranışlarını sergilerler. Bu davranış biçiminin özellikleri ise; 

– Rekabet duyguları gelişmiş değildir,
– Sakin ve yavaş yapıdadırlar,
– Hayatları ve işleri konusunda çok rahattırlar.
– Planlamaya önem verirler.
– Onlar için nicelik değil nitelik önemlidir.
– İyi dinleyicidirler.

Çok düşünür ve geç karar verirler. Kişiler yalnızca A tipi ya da B tipi davranış özellikleri göstermezler. Birçok insanda A ve B tipi davranış özellikleri birlikte bulunur. Bazı insanlarda A tipi davranış özelliği baskın, bazılarında B tipi davranış özelliği fazladır. Buna göre ayırıcı özellik A tipi davranış biçiminin sayısı ve şiddetidir.

Kaynak: Yaratım İçerik İletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir