Finans, Muhasebe, Vergi...
Halkla İlişkiler

Yeni İşletmeler İçin Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler, genel olarak net tanımlanmamış bir disiplindir ve her nedense, değeri yeterince anlaşılmayan bir kaynaktır. Son zamanlarda, tüm işletmeler, iyi yapılmış halkla ilişkilerden fayda sağlayabiliyor. Bu nedenle, şirket sahiplerinin, pazar ihtiyaçlarını ve bir PR uzmanıyla çalışılmaksızın alınan sonuçları iyice değerlendirmeye teşvik edilmeleri gerekiyor. Her başarılı işletmenin ardında, bir PR danışmanı ya da bir grup PR uzmanı bulunuyor.

Yeni işletmelerin neden PR uzmanları çalıştırmaları gerektiğine kısaca bakalım:

1. Profesyonel Bir Başlangıç Yapmak İçin
”İmaj her şeydir” denir. PR uzmanları, bu önermenin doğru olduğunu bilirler. Çoğu insan, iyi bir görsel temsilin gücünü küçümser. İş dünyasında profesyonel bir başlangıç yapmak için, yalnızca teknik ve ekonomik bilgi birikimine sahip olmak yeterli değildir; aynı zamanda görsel temsile de ihtiyaç vardır. Bunun anlamı şudur: bir logo, bir slogan ve şirketi tipik bir biçimde temsil edecek tüm malzemeler. PR danışmanları, şirkete uygun bir görsel kimlik planı yaratmak için tasarımcılarla birlikte çalışırlar. Şirketin dışarıya sunduğu tüm dokümanların, bu plandaki kurallara uygun olması gerekir. Ayrıca, içerikleri doğru olmalı ve profesyonel bir üslupta yazılmalıdır. Halkla ilişkiler uzmanları, bir şirketin çalışanlarını, kaliteli iş mektupları oluşturmak ve sonuç olarak, potansiyel müşterilerden olumlu geri dönüş almak konusunda eğitebilirler.

2. İletişim Kurmanın Sırlarını Öğrenmek İçin
İletişim, yalnızca sözcüklerden fazlasını ifade eder. Standartlar halen kabul görse de bazen orijinallik, başarının anahtarı olur. İyi bir iletişimci, hedef kitlesini anlar ve mesajını tam da arzulanan başarıyı getirecek biçimde kurgulamayı bilir. Ama, doğuştan iletişimci olan insan sayısı azdır. Halkla ilişkiler danışmanları, etkili iletişimin “hileler”ini kullanırlar. Başarılı iletişimin anlamı, varsayımla nasıl ilgileneceğini; vücut diliyle nasıl çalışacağını; şekil, alışkanlık ve fikirleri nasıl anlayacağını; birinin sorun ya da sorularını nasıl dinleyip yanıtlayacağını bilmek ve özgüven kazanma yetisine sahip olmaktır. PR uzmanları, girişimcileri, mücadelelerle ya da zor insanlarla başa çıkma ve hedef kitle üzerinde iyi bir etki bırakma konusunda eğitebilirler. Ayrıca, fiziksel görünümün de iletişimde büyük rolü vardır. PR çalışanları, başarı için giyinmenin sırlarını bilirler.

3. Kamuda Olumlu İzlenim Yaratmak İçin
Girişimcilerin halkla ilişkiler konusundaki eksiklikleri, işletmenin başarısına ciddi biçimde zarar verebilir. Çoğu işadamını en çok zorlayan kısım ise kamuya doğru mesajı vermektir. Broşürler, föyler ya da basın bültenleri, harcanan parayı hak etmeleri için dikkatle hazırlanmalıdır. PR uzmanları, kamunun yanlış varsayımlarını ve diğer olumsuz görüşlerini nasıl ortaya çıkaracaklarını bilirler ve olumlu bir algılama yerleştirmeye çalışırlar. Acı ama gerçektir ki bir mesajın güvenilebilirliği, kamuya ulaştırılma biçimlerine bağlıdır. Bir PR uzmanı işe dahil değilse, büyük ihtimalle kötü bir strateji, kamunun fikrini örseleyecek ve istenmeyen bir güven kaybına yol açacaktır.

4. Bir İşi ve Ürünü Etkin Biçimde Tanıtmak İçin
PR uzmanları, araştırma, inceleme ve diğer stratejiler ile müşterilerine, pazardaki eğilimler hakkında ayrıntılı raporlar sunabilirler. Bu raporlar, potansiyel müşteri gruplarının ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağını belirler. PR uzmanları, rekabeti ve müşteri tarafındaki algılamaları analiz ederek, bir medya kampanyası için en iyi yaklaşımı tespit edebilirler. Girişimcilere ürünlerini etkin biçimde tanıtmak konusunda yardımcı olacak farklı seçenekler vardır. Broşürler, föyler, PowerPoint sunumlar, Web ilanları ve Web siteleri arasında, eski ve saygın basın bülteni, halen hüküm sürmektedir. Güvenilirlik kazanmak ve bir ürün ya da işi pazarlamak için en etkili yöntem olmayı sürdürmektedir. Sorun şu ki basın bülteni, bir uzmanın danışmanlığı olmadan, medyadan yeterli ilgiyi göremeyecektir. İşte bu yüzden PR uzmanlarına ihtiyaç vardır; güvenilir ve haber değeri taşıyan bir basın bülteni yaratmak için.

5. Ekonomik Değişikliklere Hızlı Tepki Verebilmek İçin
Benzer ürün ve hizmetlere doymuş bir ticari dünyada, genç bir şirket ya da yeni girişimciler için belki de en zor iş, bir isim yapmak ya da bir ürünü pazara kârlı bir biçimde sürmektir. İşletmeler, çalışmalarını güçlendirmek ve güvenilirlik kazanmak için, tüketicilere yönelik yaratıcı bir yaklaşıma, satış sonrası servis de dahil iyi müşteri hizmeti ve desteğine ihtiyaç duyar. PR, profesyonelce yapılan bir değerlendirme, analiz ve tahmin yoluyla değer katarak çeşitli iş yaklaşımlarının geliştirilmesinde kullanılabilen, yararlı bir araçtır. Ekonomik manzaranın sürekli değiştiği göz önüne alınırsa, dev bütçelere sahip uzun vadeli programlar gerçekçi değildir. Stratejik halkla ilişkiler, hızlı, uyarlanabilir, etkili ve makul ücretlendirilmiş olmalıdır. Çünkü ticari ve endüstriyel ortamlar, günümüzde hızla değişmektedir ve pek çok durumda, bir PR kampanyasının zaferi için belirleyici olan hızlı tepkileri zorunlu kılar.

Yazar:
Mihaela Lica

Kaynak: www.marjinal.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir