Finans, Muhasebe, Vergi...
Yönetim ve Organizasyon

Vizyon, Misyon ve Şirket Değeri

Danışma kurulları, artık şirketlerin gelişiminde son derece önem kazanan vizyon, misyon ve şirket değerlerinin belirlenmesi aşamasında öncü bir rol üstlenebilir.

Vizyon, misyon ve şirket değerleri o şirketin amacını, hedeflerini ve çekirdek fikirlerini temsil eder ki bunlar, ilk etapta dikkat edilen kavramlardır. Bir şirketin vizyon, misyon ve değerleri, şirketin organizasyonel karar verme konusunda önemli ip uçları verir. Vizyonunu, misyonunu ve şirket değerlerini güçlü bir şekilde ortaya koyabilmiş şirketler, hedeflerine ulaşmada daha avantajlılar, Çünkü şirketin nihai hedeflerini bilen, bunun farkında olan çalışanlar, daha iyi performans sergileyecekler ve bu hedeflere uygun kararlar verecekler.

Vizyon, şirketin şimdiki ve gelecekteki stratejik yönünü tarif eder ve aynı zamanda şirket sahibinin işin nereye doğru gideceğine ilişkin görüşlerini de yüksek sesle ifade etmiş olur. Bu mesaj, aynı şekilde işi devralacak olanlara da iletilmiş ve onların da kendilerini buna uygun şekilde hazırlamalarını sağlamış olur. Misyon ise genelde işin nasıl yürütüleceğini rehberlik edecek prensiplerin yazılı şekilde ifade edilmesidir. Değerler ise, şirklerin imajın oluşturulması ve pazarlamada kullanılmak üzere misyon ve vizyonun bu açıyla yeniden ifade edilmesidir.

Kaynak: Businessweek Dergisi’nin “Family Business” ekinden alınmıştır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir