Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Hukuku

Vergi Türü ve Kodları

Vergi Kodu      Vergi Adı


0001             Yıllık Gelir Vergisi

0002             Zırai Kazanç Gelir Vergisi

0003             Gelir Vergisi S. (Muhtasar)

0004             Gelir Götürü Ticari Kazanç

0005             Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı

0006             Gelir Götürü Ücret

0007             Dağıtılmayan Kar Stopajı

0010             Kurumlar Vergisi

0011             Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24)

0012             Gelir Vergisi (Gmsı)

0014             Basıt Usulde Ticari Kazanc

0015             Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

0017             Götürü Usulde Katma Değer Vergisi

0021             Banka Muameleleri Vergisi

0022             Sigorta Muameleleri Vergisi

0027             Gelir Vergisi Geçici Vergi

0032             Gelir Geçici Vergi

0033             Kurum Geçici Vergi

0040             Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)

0046             Akaryakıt Tüketim Vergisi

0048             Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi

0049             Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi

0050             Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi

0051             Diğer Ücretler

0053             Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi

0056             Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi

0057             Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi

0060             Mülga Maden Fonu

0061             Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

0062             Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu

0071             Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0073             Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0074             Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0075             Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0076             Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0077             Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

0091             Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi

0092             Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi

0093             Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi

0094             Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi

1013             Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi

1018             Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi

1020             Fon Payı

1026             5254 Sayılı Kanun’a Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç
Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz

1027             2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk
Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz

1028             5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait
Faiz

1030             Pişmanlık Zammı

1042             E.Katkı Payı

1043             Özel İşlem Vergisi

1047             Damga Vergisi

1048             5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi

1050             Vergi Barışı Tefe Tutarı

1051             Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı

1052             5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk
Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı

1055             Düşük Olan Değerleme Tutarı

1067             Vergi Yargı Harçları

1084             Gecikme Faizi

1085             Para Cezası Faizi

1086             Gecikme Zammı

1087             Erken Ödeme İndirimi

1088             Peşin Ödeme İndirimi

1089            Alınan Diğer Faizler

1095            Savunma Sanayi Destekleme Fonu

1096            Konut Fonu

3024            Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi

3061            Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)

3073            Usulsüzlük Cezası

3074            Özel Usulsüzlük Cezası

3076            Kusur Cezası

3077            Ağır Kusur Cezası

3078            Kaçakçılık Cezası

3080            Vergi Ziyaı Cezası

3099            Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz

4001            Ek Gelir Vergisi

4003            Ek Ücret Gelir Vergisi

4004            Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi

4005            Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi

4007            Ek Emlak Vergisi

4008            Gelir Dahili Tevkifat

4010            Ek Kurumlar Vergisi

4011            Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları

4012            Kurum Dahili Tevkifat

4014            Münferit Gelir Ekonomik Denge V.

4016            Ücretlerden Alınacak E.D.V.

4021            4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi

4030            G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat

4034            Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi

4035            4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

4036            4962 S. Taşıt Vergisi

4040            Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
 
4041            Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
 
4042            5035 Rtük Eğitime Katkı Payı

4043            Götürü Ekonomik Denge Vergisi

4044            Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi

4046            Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

4047            Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

4048             Şans Oyunları Vergisi

4049            5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı

4050            Tekel Safi Hasılat

4060            Tecilli Alacaklardan Tahsilat

4061            İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

4063            Noter Harçları

4070            G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasar V.

4072            Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi
Olmayanlar)

4073            Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)

4074            Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)

4077            Münferit Kurum E. D. V.

4078            Net Aktif Vergisi

4079            Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi

4080            Özel İletişim Vergisi

4081            5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi

4101           Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi

4103           Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)

4107           Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı

4110           Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi

4112           Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (Gmsi)

4114           Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc

4121           Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab

4122           Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C

4123           Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
 
4124           Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde

4125           Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde

4126           Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab

4127           Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler

4128           Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde

4130           Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı

5015           E-Beyanname B Formu

5030           G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Ek2 Ek3

9000           İdari Para Cezası (4703 Sk)

9001           Emaneten Yapılan Tahsilat

9002           Nüfus Para Cezası

9003           Seçim Para Cezası

9004           Askerlik Para Cezası

9005           Adli Mahkeme Para Cezası

9006           1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası

9007           Ölçü Ayar Para Cezası

9008           Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası

9009           Turizm Para Cezası

9010           Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası

9011           Çevre Kirliliği Para Cezası

9012           Esnaf S.Harç

9013           Gümrük Vergisi

9014           Yurt Dışı Çıkış Harcı

9015           Katma Değer Vergisi Tevkifatı

9016           Bilirkişi Ücreti

9017           Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
 
9018           Yıllık Tonaj Harcı

9019           Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası

9020           Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar

9021           4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

9022           Kur Farkı Hesabı

9023           Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
 
9024           Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı

9025           İhracatta Vergi İadesi Hesabı

9026           Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı

9027           Çalışma İzin Harcı

9028           Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı

9029           Diploma Harcı

9030           Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

9031           Veraset Ve İntikal Vergisi

9032           Ek Taşıt Alım Vergisi

9034           Motorlu Taşıtlar Vergisi

9035           Taşıt Alım Vergisi

9036           Yiyecek Bedelleri

9037           Teminat O. Yapılan Ths.

9038           İadelerden Alacaklılar

9039           Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar

9040           Mera Fonu

9041           Mera Fonu Para Cezası

9042           Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri

9043           Mülga Yatırım Teşvik Fonu

9044           4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat

9045           Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk

9046           Özel Hesap Gelirleri

9047           Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

9048           5035 Sayılı Kanuna Göre Harç

9049           4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları

9050            Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası

9051            Dış Seyahat Harcamaları Vergisi

9052            Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri

9053            Ecrimisil Gelirleri

9054            Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri

9055            Taşınır Mallar Satış Gelirleri

9056            Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası

9057            Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri

9058            Petrolden Devlet Hakkı

9059            Ticaret Sicil Harcı

9060            Madenlerden Devlet Hakkı

9061            Oyun Kağıdı Gelirleri

9062            Tapu Harçları

9063            İskan Harcı

9064             Pasaport Ve Konsolosluk Harçları

9065             Trafik Harçları

9066             Yargı Harçları

9067             İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti

9068             Gemi Ve Liman Harçları

9069             Diğer Harçlar

9070             Değerli Kağıtlar Gelirleri

9071             Tavizlerden Geri Alınanlar

9072             İkrazlardan Geri Alınanlar

9073             Yem Analiz Ücreti

9074             Şeker Fiyat Farkı

9075             Akaryakıt Fiyat Farkı

9076             Başka Vergi Dairesi Mükellefi
 
9077             Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)

9078             Gübre Deney Ve Analiz Ücreti

9079             4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası

9080             Diğer Para Cezaları

9081             Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular

9082             Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular

9083             Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu

9084             İstihsal Vergisi

9085             Trafik Cezaları

9086             Hesaplanan Gecikme Zammı

9087             Takip Giderleri Karşılığı Alınan

9088             Çıraklık Fonu

9089              2000/2 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar

9090             Çeşitli Gelirler

9091             Petrolden Devlet Hissesi

9092             Yüksek Öğrenim Harç Kredisi

9093             Resmi Arabuluculuk Ücreti

9094              Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası

9095              4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat

9096              4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler

9097              Haksız Alınan Vergi İadesi

9098              Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası

9099              Kaldırılan Vergi Artıkları

9101              Şeker Kanunu İdari Para Cezası

9102              Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası

9103              5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı

9104              Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası

9105              Spor Müsabakalrında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İpc

9106              4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları

9107              Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar

9108              4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları

9109              5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası

9110              93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi

9111              Orköy Fonu Gelirleri

9113              Gelir Vergisi Tevkifatı

9114              Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar

9115              Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.

9116              Hazine Zararının Geri Alınması

9126              5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler

9127              2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri

9131              Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)

9148              4915 Ve 5035 Sk. Göre Ruhsat Harcı

9162              Kadastro Harçları

9171              Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste

9301              Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan İ.P.C

9304              Telgraf Ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası

9305              Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İpc

9306              1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası

9307              3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası

9309              Turizm Para Cezası

9315              Şeker Kanunu İdari Para Cezası

9316              4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İpc

9341              Mera Fonu Para Cezası

9901              Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir