Finans, Muhasebe, Vergi...
Vergi Mevzuat

Vergi İncelemelerinde Yeni Usul ve Esaslar

31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile de vergi incelemelerinde uyulacak kurallara ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir.

Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde tanzim olunacak İncelemeye Başlama Tutanağı ile başlanacak, düzenlenen tutanağın bir örneği nezdinde inceleme yapılana teslim edilecektir. Ancak burada inceleme ve denetim birimlerinin başlangıçta tam veya sınırlı olarak belirtmiş oldukları incelemenin mahiyetini daha sonradan değiştirmeye yetkisi olduğu unutulmamalıdır. İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarih; tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde ise tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih kabul edilecektir. Bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilecektir.

Defter ve Belgeler ve Vergi İncelemesinin Yeri

Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenecek ve tutanakla teslim alınacaktır. Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile ibraz süresi, yeri ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilecektir.

Vergi incelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılacaktır. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilecektir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilecektir. Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların, nezdinde inceleme yapılanın izni olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapmaları mümkün değildir.

Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra nezdinde inceleme yapılanın defter ve belgeleri on beş gün içerisinde bir tutanak ile iade edilecektir.

İncelemenin Süresi ve Tamamlanması

İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde incelemenin bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile bağlı oldukları inceleme ve denetim biriminden, inceleme süresinin bitiminden en geç on gün önce, ek süre talep edebileceklerdir. Ek süre talebi ilgili inceleme ve denetim birimi tarafından değerlendirildikten sonra altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir. Bu durumda, incelemenin bitirilememe nedeni ilgili inceleme ve denetim birimi tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilecektir.

Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettiği tarih incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir