Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Vergi Dışı Gelirler

         Vergi Usul kanununa göre işletme  ile ilgili olmayan veya daha önce vergilendirilmiş olan gelirler  "Vergi Dışı Gelirler" hesabında gösterilirler. Tekdüzen muhasebe sisteminde vergi dışı gelirler ile ilgili ana hesap yoktur. Bu sebeple vergi dışı gelirler "OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR" hesabının bir alt hesabı olarak gösterilirler. Vergi Dışı Gelirler hesabı şahıs firmalarında, Gelir Vergisi Mükelleflerinde firma sahibinin veya ortakların cari hesabına devredilerek  kapatılır.

 

Sermaye şirketlerinde (Kurumlar Vergisi mükelleflerinde)  bir gelir hesabı olarak Gelir tablosuna gider. Mali karın hesabında ticari kardan çıkarılır.

 

Vergi yasalarınca kabul edilmeyen bir gelir meydana geldiğinde:

 

Örnek olarak, iştirak kar payı geliri sağlandığında iştirak kar payları ait olduğu işletmede vergilendirildiğinden kar payı elde eden şirkette tekrar vergilendirilmeyecektir. Ancak kar payı dağıtımında %15 oranında Gelir vergisi stopajı olduğundan kar payı veren işletmede vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

 

_______________________            /              _____________________________                                                              

132  İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR                                  5.845.000                                               

       132.01  CEMSAN         

193  PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR                       1.155.000

        193.08  Kar Payı Stopajı                         1.050.000

        193.04  Fonlar                                        105.000

            640  İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ                           7.000.000

                     640.01  İştirak Karları   

Yapılan harcamanın kaydı

___________________________               /              ___________________________         

 

veya   işletme, esas faaliyet alanı dışı olan ve arizi olarak ortaya çıkan bir gelir elde ettiğinde, örnek olarak,  işletme duran varlık satışından kar elde ederse:

 

______________________________               /              __________________________

100  KASA                                                                     5.310.000

257  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                           2.000.000            

       257.01 Makineler                                                

            253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                                            5.000.000                                       

                   253.01  Makineler                                   

            391 HESAPLANAN KDV                                                       810.000      

                   391.01  Satış KDV                                 

            679 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                            1.500.000                                      

                   679.02  Makine Satış Karı                       

Makinenin satışı

____________________________               /              ___________________________

yevmiye maddesi yazılacaktır.

 

Gelir Vergisi     mükellefleri vergi dışı gelirleri ortakların cari hesabına devrettiklerinde:

 

__________________________               /              _________________________

640  İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ                     7.000.000

        640.01  İştirak Karları    

            331  ORTAKLARA BORÇLAR                                                       7.000.000

                   331.01  Ahmet Keman                 7.000.000                                                     

Vergi dışı gelirlerin firma sahibinin

hesabına devri

__________________________               /              _________________________ 

yazılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir