Finans, Muhasebe, Vergi...
Finansal Muhasebe

Vazgeçilen Alacaklar

Konkordato veya sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alaca­kların, kanaat verici vesikalara dayandığından değersiz alacak olarak kaydı mümkündür. Vazgeçilen alacakların gider kaydedilebilmesi için ala­cak ve borçlunun, yani her iki tarafın serbest irade beyanları ile an­laşmaya varmaları şarttır.

Vazgeçilen alacakların değersiz alacak olarak kaydı, diğer bir ifade ile gidere devredilmesi konkordato veya sulh anlaşmasının ger­çekleştiğini dönem yapılması gerekir. Bu dönem gidere kaydedil­meyen vazgeçilen alacak daha sonraki yıllarda gidere kaydedilemez.

Danıştay 4. Dairesinin aldığı bir karara göre icra takibine bağlı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde haciz talep edilmeyerek icra yolundan düşen alacağın gelirler arasına alınması gerekir. Ancak alacak henüz tahsil edilmemiş ve şüpheli alacak nite­liği devam ediyorsa bunu ispat yükümlülüğü mükellefe düşmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir